'SYLLABLE-Timed:TurkishKurdishItalianFrenchSpanish; 'STRESS-Timed:ArabicPersianGermanRussianEnglish

'SOUND STRESS SYLLABLE 84% / 'SCHWA PRONOUNCED 30%

ince u sesi


İNCE U SESİ HEM TÜRKÇE HEM İNGİLİZCEDE VARDIR!İNGİLİZCE

 /juː/  
                                     

-beautiful                /ˈbjuːtɪfl/

-communicate         /kəˈmjuːnɪkeɪt/      

-confuse                 /kənˈfjuːz/

-consume               /kənˈsjuːm/                            

-continue               /kənˈtɪnjuː/                                                  

-cucumber             /ˈkjuːkʌmbər/                          

-due                      /djuː/

-duty                     /ˈdjuːti/ 

-future                   /ˈfjuːtʃər/                             

-huge                    /hjuːdʒ/                                                      

-human                 /ˈhjuːmən/                                          

-humour                /ˈhjuːmər/                            

-institute                /ˈɪnstɪtjuːt/ 

-menu                   /ˈmenjuː/                                        

-museum               /mjuːˈziəm/                                    

-music                   /ˈmjuːzɪk/                           

-mute                    /mjuːt/                                           

-mutual                 /ˈmjuːtʃuəl/                                                          

-numerous            /ˈnjuːmərəs/

-produce               /prəˈdjuːs/

-pupil                    /ˈpjuːpl/                               

-queue                  /kjuː/         

-reduce                 /rɪˈdjuːs/

-refuse                  /rɪˈfjuːz/                                                  

-rescue                 /ˈreskjuː/                                                        

-schedule              /ˈʃedjuːl/              /ˈskedjuːl/

-student               /ˈstjuːdnt/

-studio                 /ˈstjuːdiəʊ/

-suit                    /suːt/                   /sjuːt/                                          

-suitable              /ˈsuːtəbl/             /ˈsjuːtəbl/

-super                  /'suːpər/              /'sjuːpər/

-tube                   /ˈtjuːb/

-Tuesday             /ˈtjuːzdeɪ/             /ˈtjuːzdi/

-tune                   /tjuːn/

-tutor                  /ˈtjuːtər/

-union                 /ˈjuːniən/

-unit                   /ˈjuːnɪt/

-use (n)               /juːs/

-use (v)               /juːz/

-useful                 /ˈjuːsfl/

-useless               /ˈjuːsləs/

-usual                  /ˈjuːʒuəl/                  /ˈjuːʒəl/

-usually               /ˈjuːʒuəli/                 /ˈjuːʒəli/

-value                  /ˈvæljuː/

-you’ve                /juːv/

-youth                 /juːθ/

 
.......

TÜRKÇE

/û/

halûk, mahlûk, mahkûm, üslûp...


 

Yorumlar - Yorum Yaz