'SYLLABLE-Timed:TurkishKurdishItalianFrenchSpanish; 'STRESS-Timed:ArabicPersianGermanRussianEnglish

%30 ə 'SCHWA __ %70 ə 'Syl.la.ble __ %84 ə 'STRESS

Üyelik Girişi
SES BİLİNCİ
SES HECE VURGU BİLİNCİ
9. SINIF KONULARI
10. SINIF KONULARI
11.SINIF KONULARI
12. SINIF KONULARI
TYPE IPA - FONETİK YAZIM
SHORT STORiES
Punctuation Guide
MORA-TIMED
SES/LER
GÜNEŞ ve DİL

VURGU Zamanlı İNGİLİZCE
                         
                   Hece Zamanlı Türkçe
                Vurgu Zamanlı İngilizce


-abdest                            
/ɑpˈtest/
 

-açmıyor                         
/ˈɑçmıyoʳ/
 

-açtı                                
/ˈɑştı/       
/ˈɑşdı/
 

-ağa                                
/ɑː/
 

-ağabey                          
/ˈɑːbi/
 

-ağaç                              
/ɑːç/
 

-ağır                               
/ɑːr/                    
 

-ağıt                               
/ɑːt/
 

-ağız                              
/ɑːz/                   
 

-Ahmet’in                       
/ɑhˈmedin/
 

-aklınca                          
/ɑkˈlıncɑ/
 

-akşamleyin                   
/ɑkˈşɑmleyin/
 

-alacağım                       
/ɑˈlıcɑm/
 

-alacak                           
/ɑˈlıcɑk/
 

-alacaksa                        
/ɑlıˈcɑksɑ/
 

-almadan                        
/ˈɑlmɑdɑn/
 

-almayacakmış               
/ˈɑlmıycɑkmış/
 

-almazsa                         
/ˈɑlmɑssɑ/
 

-almıştır                          
/ɑlˈmıştır/
 

-almıyorken                    
/ˈɑlmıyorken/
 

-amcamgil                       
/ɑmˈcɑmgil/
 

-ana baba                        
/ɑnɑ bɑˈbɑ/
 

-annemgil                       
/ɑnˈnemgil/
 

-annemle                        
/ɑnˈnemle/
 

-Antalya                          
/ɑnˈtælyɑ/
 

-aptalcasına                     
/ɑpˈtɑlcɑsınɑ/
 

-arabamla                        
/ɑrɑˈbɑmlɑ/
 

-arayan                             
/ɑˈrıyɑn/
 

-arayayım                        
/ɑˈrɑyım/       
/ɑˈriːyım/

-asla                                 
/ˈɑslɑː/


-astsubay                         
/ˈɑssubɑi/       

-Asya                                
/ˈɑsyɑ/
 

-Avrupa                            
/ˈɑwrupɑ/
 

-ayakkabı                        
/ɑˈyɑkkɑbı/
 

-ayrıca                              
/ˈɑyrıcɑ/
 

-ayşegil                            
/ɑiˈşegil/
-Babaeski                         
/bɑbɑˈeski/
 

-babamda                         
/bɑbɑmˈdɑ/
 

-babamdaki                      
/bɑbɑmdɑˈki/
 

-babamdakiler                  
/bɑbɑmdɑkiˈler/
 

-babamla                           
/bɑˈbɑmlɑ/
 

-bağır                                
/bɑːr/
 

-bağış                                
/bɑːş/
 

-bakacağım                       
/bɑˈkıcɑm/
 

-bakakalmak                     
/bɑˈkɑkɑlmɑk/
 

-başlardı                            
/bɑşˈlɑrdı/
 

-başlayacak                       
/bɑşˈlıycɑk/      
/bɑşˈliːcɑk/
 

-başlayalar                         
/bɑşlıˈyɑlɑr/
 

-başlayalım                        
/bɑşlıˈyɑlım/
 

-başlayasın                         
/bɑşlıˈyɑsın/
 

-başlayasınız                      
/bɑşlıˈyɑsınız/
 

-başlayayım                        
/bɑşˈlıyım/
 

-bayağı                               
/bɑˈyɑː/
 

-beğen                                
/ˈbeyen/              
 

-beğeni                               
/beyeˈni/
 

-bekar                                
/beˈkær/
 

-bekarlık                            
/bekærˈlık/
 

-bekleyemem                     
/bekliˈyemem/
 

-belki                                 
/ˈbelki/
 

-belliydi                              
/belˈliːdi/
 

-bembeyaz                         
/ˈbembeyɑz/
 

-bence                                
/ˈbence/
 

-benimle                            
/ˈbenle/
 

-biçerdöver                       
/biçerdöˈver/
 

-biçti                                 
/ˈbişti/          
/ˈbişdi/
 

-bildi mi?                          
/bilˈdi mi/
 

-bilinmeyen                       
/biˈlinmiyen/
 

-biliyorken                         
/biliˈyorken/
 

-biliyormuş                        
/biliˈyormuş/
 

-bilmiyor                            
/ˈbilmiyoʳ/
 

-bilmiyorken                      
/ˈbilmiyorken/
 

-bilmiyormuş                   
/ˈbilmiyormuş/
 

-bin bir                             
/ˈbim bir/
 

-bineceğim                        
/biˈnicem/
 

-bir daha                           
/bi ˈdɑː/
 

-bir dakika                       
/bi dɑkˈkɑ/                    
 

-bir ekmek                       
/bi ekˈmek/                   
 

-birader                             
/bilæˈder/
 

-biraz                               
/ˈbirɑz/
 

-birçok                             
/ˈbirçok/
 

-bodrum                           
/bodˈrum/
 

-Bodrum                           
/ˈbodrum/
 

-böyle                              
/ˈböːle/
 

-bugün                             
/ˈbugün/
 

-buğday                            
/buːˈdɑy/
 

-bulacak                           
/buˈlucɑk/
 

-Bulgaristan                     
/bulgɑrisˈtɑn/
 

-büyükçe                        
/büˈyükçe/
-canlı                              
/cɑnˈnı/
 

-çağır                              
/çɑːr/                           
 

-çağrı                             
/çɑːrı/
 

-çalışacak                       
/çɑlıˈşıcɑk/
 

-çalışırsak                       
/çɑlıˈşırsɑk/
 

-Çankırı                          
/ˈçɑnkırı/
 

-çığlık                            
/çıːˈlık/
 

-çıkmazsa                       
/ˈçıkmɑssɑ/
 

-çiçekler                         
/çiçekˈler/
 

-çift                                
/çif/
 

-çiftçi                              
/çifˈçi/
 

-çiğdem                          
/çiːˈdem/    
 

-çiğnemek                      
/çiːneˈmek/
 

-çocuğumla                    
/çoˈcuːmlɑ/
 

-çocukla                         
/çoˈcuklɑ/
 

-çoğalmak                      
/çoɑlˈmɑk/              
 

-çözmeyeceğim             
/ˈçözmiycem/
-dağınık                          
/dɑːˈnık/                  
 

-dağıtım                          
/dɑːˈtım/
 

-daima                            
/ˈdɑyimɑ/
 

-daracık                          
/ˈdɑrɑcık/
 

-değil mi                         
/ˈdi mi/
 

-değil                             
/diːl/
 

-değirmen                      
/deyirˈmen/
 

-değişim                         
/deyiˈşim/                       
 

-değişmek                      
/deyişˈmek/
 

-değnek                          
/deiˈnek/
 

-delicesine                     
/deˈlicesine/
 

-demin                           
/ˈdemin/
 

-Denizli                          
/deˈnizli/
 

-dersane                        
/dersɑːˈne/
 

-deyeceksin                  
/diːˈceksin/
 

-diğer                           
/ˈdiyer/                         
 

-diyoruz                       
/ˈdiyos/
 

-doğal                        
/ˈdoɑl/
 

-doğan                        
/ˈdoɑn/
 

-doğmak                     
/doːˈmɑk/
 

-doğru                        
/doːru/
 

-doğu                         
/ˈdou/
 

-doğum                      
/ˈdoːum/         
/doːm/                 
 

-dolduracak               
/dolduˈrucɑk/
 

-domates                  
/doˈmɑtez/
 

-dost                          
/dos/
 

-dostça                     
/ˈdosçɑ/
 

-dönecek                  
/döˈnücek/
 

-dövmek                   
/döwˈmek/                     
 

-drama                     
/dırɑˈmɑ/
 

-durduracak            
/durduˈrucɑk/         
 

-düğüm                   
/ˈdüyüm/              
/düːm/
 

-düğün                    
/ˈdüyün/              
/düːn/
 

-dürüst                     
/düˈrüs/

-eğer                        
/ˈeyer/                                                       
 

-eğik                        
/ˈeyik/                                                       
 

-eğil                          
/ˈeyil/                           
 

-eğim                        
/ˈeyim/                                            
 

-eğitim                      
/eyiˈtim/              
 

-eğlence                     
/eilenˈce/                                         
 

-eğri                           
/eiˈri/                                              
 

-Erzincan                    
/erzinˈcɑn/
 

-Erzurum                    
/ˈerzurum/
 

-eşimle                       
/eˈşimle/
 

-evde mi?                   
/evˈde mi/
 

-evet                          
/ˈevet/
 

-evlenmeyeceğim      
/evˈlenmiycem/


-Galatasaray              
/ˈgɑːsɑrɑi/
 

-gayet                           
/ˈgɑːyet/
 

-gazete                         
/gɑsˈte/
 

-geçti                          
/ˈgeşti/                
/ˈgeşdi/
 

-geldi mi?                   
/gelˈdi mi/
 

-geleceğim                
/geˈlicem/            
/ˈgelcem/
 

-gelecekken               
/geliˈcekken/
 

-gelecektir                 
/geliˈcektir/
 

-gelirim                      
/geˈlirim/
 

-gelirse                       
/geˈlirse/
 

-gelirsin                      
/geˈlirsin/
 

-geliyorum                 
/geˈliyom/
 

-geliyoruz                  
/geˈliyoz/
 

-gelmeden                
/ˈgelmeden/
 

-gelmedi                   
/ˈgelmedi/
 

-gelmedim                 
/ˈgelmedim/
 

-gelmeye                   
/ˈgelmiye/
 

-gelmeyeceğim          
/ˈgelmiycem/
 

-gelmeyeler              
/ˈgelmiyeler/
 

-gelmeyelim               
/ˈgelmiyelim/
 

-gelmeyen                  
/ˈgelmiyen/
 

-gelmeyesin               
/ˈgelmiyesin/
 

-gelmeyesiniz             
/ˈgelmiyesiniz/
 

-gelmeyeyim              
/ˈgelmiyim/
 

-gelmez                      
/ˈgelmes/
 

-gençlik                      
/genşˈlik/
 

-getirmiyor               
/geˈtirmiyoʳ/
 

-gidecekse                
/gidiˈcekse/
 

-gidecekti                       
/gidiˈcekti/
 

-giderim                         
/giˈderim/
 

-giderim                         
/giˈderim/
 

-giderim                         
/giˈderim/
 

-giderken                        
/giˈderken/
 

-giderse                          
/giˈderse/
 

-gidivermek                     
/giˈdivermek/
 

-Giresun                         
/gireˈsun/
 

-girmeyecek misiniz?            
/ˈgirmiycek misiniz/ 
 

-gitmeliyim                      
/gitmeˈliyim/
 

-gitmeliymiş                    
/gitmeˈliːmiş/
 

-gitmemek                      
/ˈgitmemek/
 

-gitmemiş                       
/ˈgitmemiş/
 

-gitmeyecekmiş              
/ˈgitmiycekmiş/
 

-gizli mizli                       
/gizˈli mizli/
 

-göğüs                             
/ˈgöːüs/               
/göːs/
 

-görecek                         
/göˈrücek/
 

-görmeyecekler mi?             
/ˈgörmiycekler mi/
 

-görünce                         
/göˈrünce/
 

-görüvermek                    
/göˈrüvermek/
 

-gözsüz                            
/gösˈsüz/
 

-grup                                
/guˈrup/
 

-güğüm                             
/ˈgüyüm/              
/güːm/       
 

-gülecek                           
/güˈlücek/
 

-Gürcistan                       
/gürcisˈtɑn/
 

-güzel mi?                       
/güˈzel mi/
 

-güzeldir                         
/güˈzeldir/


-hastane                          
/hɑstɑːˈne/
 

-hayır                               
/ˈhɑyır/
 

-hiçbiri                             
/ˈhişbiri/
 

-Hindistan                       
/hindisˈtɑn/

-Irak’a                             
/ˈırɑː/


-içiyoruz                           
/iˈçiyos/
 

-içli dışlı                           
/içˈli dışlı/

-iğne                               
/iːne/

-incecik                          
/ˈincecik/
 

-ineceğim                       
/iˈnicem/
 

-istemeyecek                   
/isˈtemiycek/        
/isˈtemiːcek/
 

-ite kaka                         
/iˈte kɑkɑ/


-kabahat                         
/kɑˈbɑːt/
 

-kağıt                             
/kæːt/
 

-kahverengi                      
/kɑhˈvereŋgi/
 

-kalacaktır                       
/kɑlıˈcɑktır/
 

-kalemle                           
/kɑˈlemle/
 

-kalkmıyor                      
/ˈkɑlkmıyoʳ/
 

-kanayan                          
/kɑˈnıyɑn/
 

-kapayamadım                
/kɑpıˈyɑmɑdım/
 

-karanlık                           
/kɑrɑnˈnık/
 

-kardeşimle                     
/kɑrdeˈşimle/
 

-Kastamonu                     
/ˈkɑstɑmonu/
 

-Kayseri                          
/ˈkɑiseri/
 

-kerliferli                         
/kelˈlifelli/
 

-Kırşehir                         
/ˈkırşehir/
 

-kısadır                          
/kıˈsɑdır/
 

-kışın                             
/ˈkışın/
 

-konuşmamak                
/koˈnuşmɑmɑk/
 

-koşmayacağım             
/ˈkoşmıycɑm/   
 

-kral                              
/kıˈrɑl/                                   
 

-kritik                            
/kıriˈtik/
 

-kuracağız                      
/kuˈrucɑz/
 

-küçücük                        
/ˈküçücük/
 

-Kütahya                         
/küˈtɑhyɑ/

-lağım                             
/læːm/        
 
-
leğen                            

/ˈleyen/                         
-mağara                         
/ˈmɑːrɑ/
 

-mağaza                         
/ˈmɑːzɑ/
 

-mahsus                         
/mɑːˈsus/
 

-Malatya                         
/mɑˈlɑtyɑ/
 

-masmavi                        
/ˈmɑsmɑːvi/
 

-meğer                            
/ˈmeyer/               
/meːr/                 
 

-Mehmet                         
/meːˈmet/
 

-mosmor                        
/ˈmosmor/

-Nevşehir                       
/ˈnevşehir/

-oğlan                            
/oːˈlɑn/
 
-
oğul                               
/ˈoːul/                           
/oːl/ 
 

-okudukça                       
/okuˈdukçɑ/
 

-okulda mı?                    
/okulˈdɑ mı/
 

-okumayın                      
/oˈkumɑyın/
 

-okuyor                          
/oˈkuyoʳ/
 

-olacaktı                         
/oluˈcɑktı/
 

-olağan                          
/oˈlɑːn/
 

-olmadan                        
/ˈolmɑdɑn/
 

-olmayacak                    
/ˈolmıycɑk/
 

-olmayan                        
/ˈolmıyɑn/                     
 

-olmaz                           
/olmɑs/
 

-olmazsa                         
/olˈmɑssɑ/
 

-olursa                            
/oˈlursɑ/
 

-oluyor                          
/oˈluyor/
 

-onbaşı                         
/ˈombɑşı/
 

-onca                             
/ˈoncɑ/
 

-onlar                             
/onˈnɑr/
 

-onunla                         
/oˈnunlɑ/
 

-oturmamak                  
/oˈturmɑmɑk/
 

-oturunuz                      
/oˈturunuz/

-öğrenci                        
/öːrenci/
 

-öğreteceğim                
/öːreˈticem/
 

-öğreteceksin               
/öːretiˈceksin/
 

-öğüt                             
/ˈöüt/                  
/öːt/
 

-önce                            
/ˈönce/
 

-örneğin                        
/ˈörneyin/
 

-öyle                              
/ˈöile/                                    

-papağan                       
/pɑˈpɑːn/
 

-patates                         
/pɑˈtɑtez/
 

-peki                              
/ˈpeki/
 

-plan                              
/piˈlæn/                                  
 

-postane                       
/postɑːˈne/

-rastgele                       
/ˈrɑsgele/
 

-rastlantı                     
/rɑslɑnˈtı/                     

-sabahleyin                  
/sɑˈbɑhleyin/
 

-sağanak                       
/sɑːˈnɑk/
 

-sağın                            
/ˈsɑːın/                
/sɑːn/
 

-sağır                            
/sɑːr/
 

-sağlık                          
/sɑːˈlık/
 

-santral                         
/sɑntıˈræl/                     
 

-sapsarı                        
/ˈsɑpsɑrı/
 

-senindir                      
/seˈnindir/
 

-seninle                        
/ˈsenle/
 

-serbest                       
/serˈbes/
 

-sevecek                      
/seˈvicek/
 

-seviyor                       
/seˈviyoʳ/
 

-sığınak                       
/sıːˈnɑk/
 

-sinop’u                      
/ˈsinobu/
 

-soğan                         
/ˈsoɑn/                
 

-soğuk                        
/ˈsouk/                
/soːk/
 

-sonra                        
/ˈsoːrɑ/
 

-soracağız                           
/soˈrucɑz/
 

-soracak                              
/soˈrucɑk/
 

-sormayacak mısın?            
/ˈsormıycɑk mısın/
 

-söylemek                           
/söileˈmek/ 
 

-söyleyeceğim                    
/söiˈliːcem/
 

-spiker                           
/sipiˈker/
 

-spor                              
/siˈpor/
 

-star                               
/sıˈtɑr/
 

-sürüm sürüm               
/süˈrüm sürüm/


-şapır şupur                    
/şɑˈpır şupur/
 

-şimdiden                       
/ˈşimden/
 

-şöyle                             
/ˈşöile/                          
 

-şurada                          
/ˈşurdɑ/


-teğet                             
/ˈteyet/                                            
 

-trafik                            
/tırɑˈfik/
 

-tren                               
/tiˈren/                                   
 

-Tunceli                          
/ˈtunceli/
 

-tuzsuz                           
/tusˈsuz/

-uğur                              
/uːr/
 

-uzundur                       
/uˈzundur/

-üstçavuş                       
/ˈüsçɑwuş/
 

-üstgeçit                       

/ˈüsgeçit/                            

-vardı                             
/vɑrˈdı/
 

-vardı                             
/ˈvɑrdı/
 

-vatansever                   
/vɑtɑnseˈver/
 

-verdiydim                     
/verˈdiːdim/
 

-vermeyeceğim             
/ˈvermiycem/

-yağış                            
/yɑːş/                           
 

-yanlış                          
/yɑnˈnış/
 

-yapacaklar mı?                
/yɑpıcɑkˈlɑr mı/
 

-yapacaksın                       
/yɑpıˈcɑksın/
 

-yapıvermek                      
/yɑˈpıvermek/
 

-yapıyor                             
/yɑˈpıyoʳ/
 
-yapıyor mu?                     
/yɑpıˈyor mu/

-yapıyoruz                           
/yɑˈpıyos/

-yapmışsa                           
/yɑpˈmışsɑ/
 

-yarın                                  
/ˈyɑrın/
 

-yazarım                              
/yɑˈzɑrım/
 

-yazın                                   
/ˈyɑzın/
 

-yazıyorken                         
/yɑzıˈyorken/
 

-yazmışsınız                        
/yɑzˈmışınız/
 

-yeğenim                             
/ˈyeːnim/             
/ˈyeyenim/           
 

-yemyeşil                          
/ˈyemyeşil/


-yoğurt                                
/ˈyourt/              
/yoːrt/                          

-yorgunum                      
/yorˈgunum/
 

-yukarıda                          
/yukɑrˈdɑ/
 

-yukarısı                         
/yukɑrˈsı/
 

-Yunanistan                     
/yunɑnisˈtɑn/
 

-yürüyerek                       
/yüriˈyerek/                             
 

-yüzlerce                         
/yüzˈlerce/

-zift                                      
/zif/
 

-Zonguldak                       
/zongulˈdɑk/
 

-züğürt                                
/züːrt/                           
/ˈzüyürt/
Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam42
Toplam Ziyaret1197558
TÜRKÇE TEMELLİ ÖĞRENİM
SU SES SAYI
SOUNDS / FLUENCY
R SOUND - R SESİ
VIDEOS