'SYLLABLE-Timed:TurkishKurdishItalianFrenchSpanish; 'STRESS-Timed:ArabicPersianGermanRussianEnglish

%30 ə 'SCHWA __ %70 ə 'Syl.la.ble __ %84 ə 'STRESS

Üyelik Girişi
SES BİLİNCİ
SES HECE VURGU BİLİNCİ
9. SINIF KONULARI
10. SINIF KONULARI
11.SINIF KONULARI
12. SINIF KONULARI
TYPE IPA - FONETİK YAZIM
SHORT STORiES
Punctuation Guide
MORA-TIMED
SES/LER
GÜNEŞ ve DİL

VURGU Zamanlı 'SHW-A ə 84% 'SCHWA SEsi: Vurgu Zamanlı İngilizce, Rusça, Almanca; HECE Zamanlı Türkçe, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca
                         
                   Hece Zamanlı Türkçe
                Vurgu Zamanlı İngilizce


-abdest                            
/ɑpˈtest/

-açmıyor                         
/ˈɑçmıyoʳ/

-açtı                                
/ˈɑştı/       
/ˈɑşdı/

-ağa                                
/ɑː/

-ağabey                          
/ˈɑːbi/

-ağaç                              
/ɑːç/

-ağır                               
/ɑːr/                    

-ağıt                               
/ɑːt/

-ağız                              
/ɑːz/                   

-Ahmet’in                       
/ɑhˈmedin/

-aklınca                          
/ɑkˈlıncɑ/

-akşamleyin                   
/ɑkˈşɑmleyin/

-alacağım                       
/ɑˈlıcɑm/

-alacak                           
/ɑˈlıcɑk/

-alacaksa                        
/ɑlıˈcɑksɑ/

-almadan                        
/ˈɑlmɑdɑn/

-almayacakmış               
/ˈɑlmıycɑkmış/

-almazsa                         
/ˈɑlmɑssɑ/

-almıştır                          
/ɑlˈmıştır/

-almıyorken                    
/ˈɑlmıyorken/

-amcamgil                       
/ɑmˈcɑmgil/

-ana baba                        
/ɑnɑ bɑˈbɑ/

-annemgil                       
/ɑnˈnemgil/

-annemle                        
/ɑnˈnemle/

-Antalya                          
/ɑnˈtælyɑ/

-aptalcasına                     
/ɑpˈtɑlcɑsınɑ/

-arabamla                        
/ɑrɑˈbɑmlɑ/

-arayan                             
/ɑˈrıyɑn/

-arayayım                        
/ɑˈrɑyım/       
/ɑˈriːyım/

-asla                                 
/ˈɑslɑː/


-astsubay                         
/ˈɑssubɑi/       

-Asya                                
/ˈɑsyɑ/

-Avrupa                            
/ˈɑwrupɑ/

-ayakkabı                        
/ɑˈyɑkkɑbı/

-ayrıca                              
/ˈɑyrıcɑ/

-ayşegil                            
/ɑiˈşegil/
-Babaeski                         
/bɑbɑˈeski/

-babamda                         
/bɑbɑmˈdɑ/

-babamdaki                      
/bɑbɑmdɑˈki/

-babamdakiler                  
/bɑbɑmdɑkiˈler/

-babamla                           
/bɑˈbɑmlɑ/

-bağır                                
/bɑːr/

-bağış                                
/bɑːş/

-bakacağım                       
/bɑˈkıcɑm/

-bakakalmak                     
/bɑˈkɑkɑlmɑk/

-başlardı                            
/bɑşˈlɑrdı/

-başlayacak                       
/bɑşˈlıycɑk/      
/bɑşˈliːcɑk/

-başlayalar                         
/bɑşlıˈyɑlɑr/

-başlayalım                        
/bɑşlıˈyɑlım/

-başlayasın                         
/bɑşlıˈyɑsın/

-başlayasınız                      
/bɑşlıˈyɑsınız/

-başlayayım                        
/bɑşˈlıyım/

-bayağı                               
/bɑˈyɑː/

-beğen                                
/ˈbeyen/              

-beğeni                               
/beyeˈni/

-bekar                                
/beˈkær/

-bekarlık                            
/bekærˈlık/

-bekleyemem                     
/bekliˈyemem/

-belki                                 
/ˈbelki/

-belliydi                              
/belˈliːdi/

-bembeyaz                         
/ˈbembeyɑz/

-bence                                
/ˈbence/

-benimle                            
/ˈbenle/

-biçerdöver                       
/biçerdöˈver/

-biçti                                 
/ˈbişti/          
/ˈbişdi/

-bildi mi?                          
/bilˈdi mi/

-bilinmeyen                       
/biˈlinmiyen/

-biliyorken                         
/biliˈyorken/

-biliyormuş                        
/biliˈyormuş/

-bilmiyor                            
/ˈbilmiyoʳ/

-bilmiyorken                      
/ˈbilmiyorken/

-bilmiyormuş                   
/ˈbilmiyormuş/

-bin bir                             
/ˈbim bir/

-bineceğim                        
/biˈnicem/

-bir daha                           
/bi ˈdɑː/

-bir dakika                       
/bi dɑkˈkɑ/                    

-bir ekmek                       
/bi ekˈmek/                   

-birader                             
/bilæˈder/

-biraz                               
/ˈbirɑz/

-birçok                             
/ˈbirçok/

-bodrum                           
/bodˈrum/

-Bodrum                           
/ˈbodrum/

-böyle                              
/ˈböːle/

-bugün                             
/ˈbugün/

-buğday                            
/buːˈdɑy/

-bulacak                           
/buˈlucɑk/

-Bulgaristan                     
/bulgɑrisˈtɑn/

-büyükçe                        
/büˈyükçe/
-canlı                              
/cɑnˈnı/

-çağır                              
/çɑːr/                           

-çağrı                             
/çɑːrı/

-çalışacak                       
/çɑlıˈşıcɑk/

-çalışırsak                       
/çɑlıˈşırsɑk/

-Çankırı                          
/ˈçɑnkırı/

-çığlık                            
/çıːˈlık/

-çıkmazsa                       
/ˈçıkmɑssɑ/

-çiçekler                         
/çiçekˈler/

-çift                                
/çif/

-çiftçi                              
/çifˈçi/

-çiğdem                          
/çiːˈdem/    

-çiğnemek                      
/çiːneˈmek/

-çocuğumla                    
/çoˈcuːmlɑ/

-çocukla                         
/çoˈcuklɑ/

-çoğalmak                      
/çoɑlˈmɑk/              

-çözmeyeceğim             
/ˈçözmiycem/
-dağınık                          
/dɑːˈnık/                  

-dağıtım                          
/dɑːˈtım/

-daima                            
/ˈdɑyimɑ/

-daracık                          
/ˈdɑrɑcık/

-değil mi                         
/ˈdi mi/

-değil                             
/diːl/

-değirmen                      
/deyirˈmen/

-değişim                         
/deyiˈşim/                       

-değişmek                      
/deyişˈmek/

-değnek                          
/deiˈnek/

-delicesine                     
/deˈlicesine/

-demin                           
/ˈdemin/

-Denizli                          
/deˈnizli/

-dersane                        
/dersɑːˈne/

-deyeceksin                  
/diːˈceksin/

-diğer                           
/ˈdiyer/                         

-diyoruz                       
/ˈdiyos/

-doğal                        
/ˈdoɑl/

-doğan                        
/ˈdoɑn/

-doğmak                     
/doːˈmɑk/

-doğru                        
/doːru/

-doğu                         
/ˈdou/

-doğum                      
/ˈdoːum/         
/doːm/                 

-dolduracak               
/dolduˈrucɑk/

-domates                  
/doˈmɑtez/

-dost                          
/dos/

-dostça                     
/ˈdosçɑ/

-dönecek                  
/döˈnücek/

-dövmek                   
/döwˈmek/                     

-drama                     
/dırɑˈmɑ/

-durduracak            
/durduˈrucɑk/         

-düğüm                   
/ˈdüyüm/              
/düːm/

-düğün                    
/ˈdüyün/              
/düːn/

-dürüst                     
/düˈrüs/

-eğer                        
/ˈeyer/                                                       

-eğik                        
/ˈeyik/                                                       

-eğil                          
/ˈeyil/                           

-eğim                        
/ˈeyim/                                            

-eğitim                      
/eyiˈtim/              

-eğlence                     
/eilenˈce/                                         

-eğri                           
/eiˈri/                                              

-Erzincan                    
/erzinˈcɑn/

-Erzurum                    
/ˈerzurum/

-eşimle                       
/eˈşimle/

-evde mi?                   
/evˈde mi/

-evet                          
/ˈevet/

-evlenmeyeceğim      
/evˈlenmiycem/


-Galatasaray              
/ˈgɑːsɑrɑi/

-gayet                           
/ˈgɑːyet/

-gazete                         
/gɑsˈte/

-geçti                          
/ˈgeşti/                
/ˈgeşdi/

-geldi mi?                   
/gelˈdi mi/

-geleceğim                
/geˈlicem/            
/ˈgelcem/

-gelecekken               
/geliˈcekken/

-gelecektir                 
/geliˈcektir/

-gelirim                      
/geˈlirim/

-gelirse                       
/geˈlirse/

-gelirsin                      
/geˈlirsin/

-geliyorum                 
/geˈliyom/

-geliyoruz                  
/geˈliyoz/

-gelmeden                
/ˈgelmeden/

-gelmedi                   
/ˈgelmedi/

-gelmedim                 
/ˈgelmedim/

-gelmeye                   
/ˈgelmiye/

-gelmeyeceğim          
/ˈgelmiycem/

-gelmeyeler              
/ˈgelmiyeler/

-gelmeyelim               
/ˈgelmiyelim/

-gelmeyen                  
/ˈgelmiyen/

-gelmeyesin               
/ˈgelmiyesin/

-gelmeyesiniz             
/ˈgelmiyesiniz/

-gelmeyeyim              
/ˈgelmiyim/

-gelmez                      
/ˈgelmes/

-gençlik                      
/genşˈlik/

-getirmiyor               
/geˈtirmiyoʳ/

-gidecekse                
/gidiˈcekse/

-gidecekti                       
/gidiˈcekti/

-giderim                         
/giˈderim/

-giderim                         
/giˈderim/

-giderim                         
/giˈderim/

-giderken                        
/giˈderken/

-giderse                          
/giˈderse/

-gidivermek                     
/giˈdivermek/

-Giresun                         
/gireˈsun/

-girmeyecek misiniz?            
/ˈgirmiycek misiniz/ 

-gitmeliyim                      
/gitmeˈliyim/

-gitmeliymiş                    
/gitmeˈliːmiş/

-gitmemek                      
/ˈgitmemek/

-gitmemiş                       
/ˈgitmemiş/

-gitmeyecekmiş              
/ˈgitmiycekmiş/

-gizli mizli                       
/gizˈli mizli/

-göğüs                             
/ˈgöːüs/               
/göːs/

-görecek                         
/göˈrücek/

-görmeyecekler mi?             
/ˈgörmiycekler mi/

-görünce                         
/göˈrünce/

-görüvermek                    
/göˈrüvermek/

-gözsüz                            
/gösˈsüz/

-grup                                
/guˈrup/

-güğüm                             
/ˈgüyüm/              
/güːm/       

-gülecek                           
/güˈlücek/

-Gürcistan                       
/gürcisˈtɑn/

-güzel mi?                       
/güˈzel mi/

-güzeldir                         
/güˈzeldir/


-hastane                          
/hɑstɑːˈne/

-hayır                               
/ˈhɑyır/

-hiçbiri                             
/ˈhişbiri/

-Hindistan                       
/hindisˈtɑn/

-Irak’a                             
/ˈırɑː/


-içiyoruz                           
/iˈçiyos/

-içli dışlı                           
/içˈli dışlı/

-iğne                               
/iːne/

-incecik                          
/ˈincecik/

-ineceğim                       
/iˈnicem/

-istemeyecek                   
/isˈtemiycek/        
/isˈtemiːcek/

-ite kaka                         
/iˈte kɑkɑ/


-kabahat                         
/kɑˈbɑːt/

-kağıt                             
/kæːt/

-kahverengi                      
/kɑhˈvereŋgi/

-kalacaktır                       
/kɑlıˈcɑktır/

-kalemle                           
/kɑˈlemle/

-kalkmıyor                      
/ˈkɑlkmıyoʳ/

-kanayan                          
/kɑˈnıyɑn/

-kapayamadım                
/kɑpıˈyɑmɑdım/

-karanlık                           
/kɑrɑnˈnık/

-kardeşimle                     
/kɑrdeˈşimle/

-Kastamonu                     
/ˈkɑstɑmonu/

-Kayseri                          
/ˈkɑiseri/

-kerliferli                         
/kelˈlifelli/

-Kırşehir                         
/ˈkırşehir/

-kısadır                          
/kıˈsɑdır/

-kışın                             
/ˈkışın/

-konuşmamak                
/koˈnuşmɑmɑk/

-koşmayacağım             
/ˈkoşmıycɑm/   

-kral                              
/kıˈrɑl/                                   

-kritik                            
/kıriˈtik/

-kuracağız                      
/kuˈrucɑz/

-küçücük                        
/ˈküçücük/

-Kütahya                         
/küˈtɑhyɑ/

-lağım                             
/læːm/        
-
leğen                            

/ˈleyen/                         
-mağara                         
/ˈmɑːrɑ/

-mağaza                         
/ˈmɑːzɑ/

-mahsus                         
/mɑːˈsus/

-Malatya                         
/mɑˈlɑtyɑ/

-masmavi                        
/ˈmɑsmɑːvi/

-meğer                            
/ˈmeyer/               
/meːr/                 

-Mehmet                         
/meːˈmet/

-mosmor                        
/ˈmosmor/

-Nevşehir                       
/ˈnevşehir/

-oğlan                            
/oːˈlɑn/
-
oğul                               
/ˈoːul/                           
/oːl/ 

-okudukça                       
/okuˈdukçɑ/

-okulda mı?                    
/okulˈdɑ mı/

-okumayın                      
/oˈkumɑyın/

-okuyor                          
/oˈkuyoʳ/

-olacaktı                         
/oluˈcɑktı/

-olağan                          
/oˈlɑːn/

-olmadan                        
/ˈolmɑdɑn/

-olmayacak                    
/ˈolmıycɑk/

-olmayan                        
/ˈolmıyɑn/                     

-olmaz                           
/olmɑs/

-olmazsa                         
/olˈmɑssɑ/

-olursa                            
/oˈlursɑ/

-oluyor                          
/oˈluyor/

-onbaşı                         
/ˈombɑşı/

-onca                             
/ˈoncɑ/

-onlar                             
/onˈnɑr/

-onunla                         
/oˈnunlɑ/

-oturmamak                  
/oˈturmɑmɑk/

-oturunuz                      
/oˈturunuz/

-öğrenci                        
/öːrenci/

-öğreteceğim                
/öːreˈticem/

-öğreteceksin               
/öːretiˈceksin/

-öğüt                             
/ˈöüt/                  
/öːt/

-önce                            
/ˈönce/

-örneğin                        
/ˈörneyin/

-öyle                              
/ˈöile/                                    

-papağan                       
/pɑˈpɑːn/

-patates                         
/pɑˈtɑtez/

-peki                              
/ˈpeki/

-plan                              
/piˈlæn/                                  

-postane                       
/postɑːˈne/

-rastgele                       
/ˈrɑsgele/

-rastlantı                     
/rɑslɑnˈtı/                     

-sabahleyin                  
/sɑˈbɑhleyin/

-sağanak                       
/sɑːˈnɑk/

-sağın                            
/ˈsɑːın/                
/sɑːn/

-sağır                            
/sɑːr/

-sağlık                          
/sɑːˈlık/

-santral                         
/sɑntıˈræl/                     

-sapsarı                        
/ˈsɑpsɑrı/

-senindir                      
/seˈnindir/

-seninle                        
/ˈsenle/

-serbest                       
/serˈbes/

-sevecek                      
/seˈvicek/

-seviyor                       
/seˈviyoʳ/

-sığınak                       
/sıːˈnɑk/

-sinop’u                      
/ˈsinobu/

-soğan                         
/ˈsoɑn/                

-soğuk                        
/ˈsouk/                
/soːk/

-sonra                        
/ˈsoːrɑ/

-soracağız                           
/soˈrucɑz/

-soracak                              
/soˈrucɑk/

-sormayacak mısın?            
/ˈsormıycɑk mısın/

-söylemek                           
/söileˈmek/ 

-söyleyeceğim                    
/söiˈliːcem/

-spiker                           
/sipiˈker/

-spor                              
/siˈpor/

-star                               
/sıˈtɑr/

-sürüm sürüm               
/süˈrüm sürüm/


-şapır şupur                    
/şɑˈpır şupur/

-şimdiden                       
/ˈşimden/

-şöyle                             
/ˈşöile/                          

-şurada                          
/ˈşurdɑ/


-teğet                             
/ˈteyet/                                            

-trafik                            
/tırɑˈfik/

-tren                               
/tiˈren/                                   

-Tunceli                          
/ˈtunceli/

-tuzsuz                           
/tusˈsuz/

-uğur                              
/uːr/

-uzundur                       
/uˈzundur/

-üstçavuş                       
/ˈüsçɑwuş/

-üstgeçit                       

/ˈüsgeçit/                            

-vardı                             
/vɑrˈdı/

-vardı                             
/ˈvɑrdı/

-vatansever                   
/vɑtɑnseˈver/

-verdiydim                     
/verˈdiːdim/

-vermeyeceğim             
/ˈvermiycem/

-yağış                            
/yɑːş/                           

-yanlış                          
/yɑnˈnış/

-yapacaklar mı?                
/yɑpıcɑkˈlɑr mı/

-yapacaksın                       
/yɑpıˈcɑksın/

-yapıvermek                      
/yɑˈpıvermek/

-yapıyor                             
/yɑˈpıyoʳ/
-yapıyor mu?                     
/yɑpıˈyor mu/

-yapıyoruz                           
/yɑˈpıyos/

-yapmışsa                           
/yɑpˈmışsɑ/

-yarın                                  
/ˈyɑrın/

-yazarım                              
/yɑˈzɑrım/

-yazın                                   
/ˈyɑzın/

-yazıyorken                         
/yɑzıˈyorken/

-yazmışsınız                        
/yɑzˈmışınız/

-yeğenim                             
/ˈyeːnim/             
/ˈyeyenim/           

-yemyeşil                          
/ˈyemyeşil/


-yoğurt                                
/ˈyourt/              
/yoːrt/                          

-yorgunum                      
/yorˈgunum/

-yukarıda                          
/yukɑrˈdɑ/

-yukarısı                         
/yukɑrˈsı/

-Yunanistan                     
/yunɑnisˈtɑn/

-yürüyerek                       
/yüriˈyerek/                             

-yüzlerce                         
/yüzˈlerce/

-zift                                      
/zif/

-Zonguldak                       
/zongulˈdɑk/

-züğürt                                
/züːrt/                           
/ˈzüyürt/
Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret1192210
TÜRKÇE TEMELLİ ÖĞRENİM
SU SES SAYI
SOUNDS / FLUENCY
R SOUND - R SESİ
VIDEOS