'SYLLABLE-Timed:TurkishKurdishItalianFrenchSpanish; 'STRESS-Timed:ArabicPersianGermanRussianEnglish

SES HedjeWURGU; %30 SCHWA %84 Phonetically REGULAR

Üyelik Girişi
SES BİLİNCİ
SES HECE VURGU BİLİNCİ
9. SINIF KONULARI
10. SINIF KONULARI
11.SINIF KONULARI
12. SINIF KONULARI
TYPE IPA - FONETİK YAZIM
SHORT STORiES
Punctuation Guide
MORA-TIMED
SES/LER
AY 'DİL' GÜNEŞ (SU 'SES SAYI)

Türkçenin Ses-birimleri Dinleme_Ses/let/imTürkçenin
 Sesleri

 

                  Çift Dudak
       

/p/

/b/

   /m/  

/w/

 

 

Alt dudak

/ D

/f/

/v/

 

 

 

 

Dil ucu

/ D

/θ/

/ð/

 

 

 

 

Dil ucu

/ Diş eti

/d/

/t/

/n/

 ince /l/  

 kalın /l/  

     /r/    

Dil önü

/ Diş eti

/s/

/z/

 

 

 

 

Dil önü

/ Diş eti ardı

/ç/

/c/

/ş/

/j/

 

 

Dil ortası

/ Ön damak

/k/

(i,e,ü,ö,â)

/g/

(i,e,ü,ö,â)

/y/

 

 

 

Dil ortası

/ Orta damak

       /k       

(ı)

       /g/      

(ı)

 

 

 

 

Dil arkası

/ Art damak

         /k         (u,o,a)

      /g/      (u,o,a)

/ŋ/

 

 

 

Gırtlak 

/h/

 

 

 

 

 .........TURKISH VOWEL SYSTEM
(TÜRKÇENİN ÜNLÜ SES SİSTEMİ)

  

SHORT VOWELS
(TÜRKÇENİN KISA ÜNLÜ SESLERİ)
 

/ɑ/

/e/

/ɛ/

/ı/

/i/

/o/

/ö/

/u/

/ü/

/â/

/ô/

/û/

 

 

LONG VOWELS
(
TÜRKÇENİN UZUN ÜNLÜ SESLERİ) 

ː/

/eː/

ː/

/iː/

/oː/

ː/

/uː/

ː/

ː/

 

 

‘Ğ’ MAKES ALL THE VOWELS LONG
(YUMUŞAK G TÜM ÜNLÜ SESLERİ UZATIR)
 

= /iː/

= /eː/

üğ =ː/

öğ =ː/

ığ =ː/

=ː/

= /uː/

= /oː/

 

 

TONGUE POSITION
(DİLİN DURUMUNA GÖRE ÜNLÜ SESLER)
 

FRONT

/e/ /ɛ/ /eː/ /i/ /iː/ /ö/ /öː/ /ü/ /üː/ /â/ /âː/

CENTRAL

/ı/   /ıː/

BACK

/ɑ/   /ɑː/ /o/ /oː/ /u/ /uː/ /ô/ /û/

 

 

LIPS POSITION
(DUDAKLARIN DURUMUNA GÖRE ÜNLÜ SESLER)
 

UNROUNDED

/ɑ/ /ɑː/ /e/ /ɛ/ /eː/ /ı/ /ıː/ /i/ /iː/ /âː/ /â/

ROUNDED

/o/   /oː/ /ö/ /öː/ /u/ /uː/ /ü/ /üː/ /ô/ /û/

     

 

JAW POSITION
(ALT ÇENENİN DURUMUNA GÖRE ÜNLÜ SESLER)

NARROW   (CLOSE)

/i/   /iː/ /u/ /uː/ /ü/ /üː/ /û/

HALF-CLOSE

/e/   /ı/ /ıː/

HALF-OPEN

/ɛ/   /eː/ /o/ /oː/ /ö/ /öː/ /ô/

WIDE (OPEN)

/ɑ/   /â/ /ɑː/ /âː/TURKISH BORROWED
VOWELS
/â, î, û, ô/
from ARABIC, PERSIAN, and FRENCH.  

                                       

FRONT SHORT   VOWEL /â/

kâlp, dükkân, gâwur, Nigâr, Lâpseki, mekân, tezgâh, kâğıt, selâm, silâh, lâf...

FRONT LONG   VOWEL /âː/

ilâːve, lâːzım, kâːbus, lâːyık, lâːnet, Hakkâːri, kâːtip, hikâːye, ifâːde, lâːkin, lâːle...

BACK-FRONT   VOWEL /û/

halûk, mahlûk, lûtuf, sükût, mahkûm, üslûp...

BACK-FRONT   VOWEL /ô/

alkôl, rôl, gôl, hôl, sôl, lôdos, lôkum, lôkanta...

                                

      

‘Ğ’ = /y/ with /i, e, ö, ü/ 

FRONT   VOWELS

SPELLING /ğ/

PRONUNCIATION /y/

/i, e, ö, ü/

eğitim, değişim...

/eyitim, deyişim.../

 

 

VOWEL SOUNDS with /y/

ıy

/ıi/

iy

//

uy

/ui/

üy

/üi/

ey

/ei/

ay

/ɑi/

oy

/oi/

öy

/öi/

   

 

VOWEL SOUNDS with /w/

ev
/ew/

av
/ɑw/

uv
/uw/

üv
/üw/

ov
/ow/

öv
/öw/

 

 

THERE are 21 VOWEL SOUNDS in ISTANBUL TURKISH.

THERE are 29 CONSONANT SOUNDS in ISTANBUL TURKISH.

TURKISH SOUNDS are MORE THAN ENGLISH SOUNDS.

 

 

TONGUE POSITION

FRONT VOWELS

MID-VOWELS

BACK VOWELS

/i, e, ö, ü/

/ı/

, o, u/

               

 

JAW POSITION

NARROW VOWELS

MID-VOWELS

WIDE VOWELS

/i, ı, ü, u/

/e, o, ö/

/ɑ/

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam305
Toplam Ziyaret1135071
TÜRKÇE TEMELLİ ÖĞRENİM
SU SES SAYI
SOUNDS / FLUENCY
R SOUND - R SESİ
VIDEOS