'SYLLABLE-Timed:TurkishKurdishItalianFrenchSpanish; 'STRESS-Timed:ArabicPersianGermanRussianEnglish

'SOUND STRESS SYLLABLE 84% / 'SCHWA PRONOUNCED 30%

TÜRKÇEDE 'W' SESİ VARDIR!

 

                                       /
w/ SESİ

-av                                
/ɑw/

-Avrupa                          
/ˈɑwrupɑ/

-avuç                              
/ɑˈwuç/

-avukat                             
/ɑwuˈkɑt/

-avunmak                        
/ɑwunˈmɑk/

-avutmak                        
/ɑwutˈmɑk/

-Avusturya                      
/ɑwusˈturyɑ/

-başvuru                         
/ˈbɑşwuru/

-bavul                            
/bɑˈwul/

-çavuş                            
/çɑˈwuş/

-davul                                    
/dɑˈwul/                   

-dövme                                  
/döwˈme/

-dövüşmek                            
/döwüşˈmek/

-duvar                                    
/duˈwɑr/

-düğme                             
/düwˈme/

-havlu                            
/hɑwˈlu/

-havuç                            
/hɑˈwuç/

-havuz                            
/hɑˈwuz/

-kavun                                       
/kɑˈwun/

-kavurma                               
/kɑwurˈmɑ/

-kovmak                         
/kowˈmɑk/

-ov                                
/ow/

-öv                                 
/öw/

-övünmek                              
/öwünˈmek/

-savunmak                      
/sɑwunˈmɑk/

-savur                            
/sɑˈwur/               

-sev                                       
/sew/

-sövmek                         
/söwˈmek/

-tavla                                     
/ˈtɑwlɑ/

-tavuk                            
/tɑˈwuk/

-tövbe                            
/töwˈbe/

-voleybol                        
/woˈleibol/

-vur                                        
/wur/                   

-yavru                            
/yɑwˈru/Yorumlar - Yorum Yaz