'SYLLABLE-Timed:TurkishKurdishItalianFrenchSpanish; 'STRESS-Timed:ArabicPersianGermanRussianEnglish

'SOUND STRESS SYLLABLE 84% / 'SCHWA PRONOUNCED 30%

i: sesi (uzun i)y’ = /ː/

 

-ayran                                    
/ɑiˈrɑn/

-bey                               
/bei/

-boy                               
/boi/

-böyle                            
/ˈböile/

-buyruk                                  
/buiˈruk/

-çay                                
/çɑi/                         

-çeyrek                           
/çeiˈrek/

-duymak                                
/duiˈmɑk/

-eğlence                         
/eilenˈce/

-giymek                                 
/giːˈmek/                 

-giysi                                     
/giːˈsi/                               

-huy                               
/hui/

-kaymak                                
/kɑiˈmɑk/                

-kaynak                                 
/kɑiˈnɑk/                

-kıymak                                 
/kıiˈmɑk/

-kıymet                                  
/kıiˈmet/

-koymak                                
/koiˈmɑk/

-köy                                       
/köi/                         

-kuyruk                          
/kuiˈruk/

-leylek                                   
/leiˈlek/

-ölüydü                             
/ölüidü/

-öykü                             
/öiˈkü/

-öyle                              
/ˈöile/

-sayfa                                    
/sɑiˈfɑ/

-seyrek                           
/seiˈrek/

-sıyrık                                    
/sıiˈrık/

-soy                               
/soi/

-söylemek                       
/söileˈmek/          
/söːleˈmek/

-şey                               
/şei/

-şöyle                             
/ˈşöile/

-teyze                             
/ˈteize/

-toy                               
/toi/

-tüy                                
/tüi/

-ziynet                                       
/ziːˈnet/     
 


Yorumlar - Yorum Yaz