'SYLLABLE-Timed:TurkishKurdishItalianFrenchSpanish; 'STRESS-Timed:ArabicPersianGermanRussianEnglish

SES HedjeWURGU; %30 SCHWA %84 Phonetically REGULAR

Üyelik Girişi
SES BİLİNCİ
SES HECE VURGU BİLİNCİ
9. SINIF KONULARI
10. SINIF KONULARI
11.SINIF KONULARI
12. SINIF KONULARI
TYPE IPA - FONETİK YAZIM
SHORT STORiES
Punctuation Guide
MORA-TIMED
SES/LER
AY 'DİL' GÜNEŞ (SU 'SES SAYI)

HECE Zɑmɑnlɪ Türkçe, Kürtçe, Fransızca, İtalyanca İspanyolca _ 'Syllable ,Timed

 


DİL SESLERDEN OLUŞUR, SESLER CANLIDIR...
CANLIYA İLİMDE ve BİLİMDE SAYGI ESASTIR!
NEDEN OKULLARDA SESLER ÖĞRETİL-MİYOR?

'ŞWA
SE
İNGİLİZCENİN KALBİ...
İNGİLİZCEYİ WURGU ZAMANLI YAPAN SES...
SES-HEDJE-WURGU-A...
SHWA=SCHWA
NEARLY 50.000 SCHWA-S
...

SESLER - HECELER - VURGULAR
SOUNDS - SYL.LA.BLES - STRESSES
...

84% ve 16% ve 30%

APPROXIMATELY 84% OF ENGLISH WORDS ARE PHONETICALLY REGULAR...

APPROXIMATELY 16% OF ENGLISH WORDS ARE PHONETICALLY IR-REGULAR...

NEARLY 30% OF WORDS (UNSTRESSED SYLLABLES, VOWELS) ARE PRONOUNCED AS A SCHWA... 
...


AKLI BAŞINDA, GELİŞMİŞ ÜLKELERİN
HİÇBİRİNDE YABANCI DİLDE EĞİTİM YOK
!
NEDEN BİZDE VAR?

"
ANADİLTEMELLİÖĞRENİM"

"FIRST-LANGUAGEBASEDLEARNING"
...

NEARLY%30SCHWASHWASOUND

makes

ENGLISHNATURALandREAL


...İNGİLİZCE İÇİN SCHWA SESİ NE KADAR ÖNEMLİ İSE;
YUMUŞAK G HARFİ DE TÜRKÇE İÇİN O KADAR ÖNEMLİDİR!

TÜM ÜNLÜ HARFLER '
SCHWA SESİ' YAPAR;
'YUMUŞAK G' TÜM ÜNLÜ SESLERİ UZATIR
!..
           SCHWA SESİ                  YUMUŞAK G 
/ə/  ğ ...‘SES’ ÖĞRETİMİNİ YAPMAYANLAR, DENETLEMEYENLER;

O DİLİN SESLERİNİ BİLMEYENLERDİR!..Müfredat (öğretim) programında yıllardır olan ‘ses öğrenimi’ okullarımızda hala yapılmamaktadır, uygulanmamaktadır, denetlenmemektedir. Daha da ötesi, acı tarafı MEB bile,‘Okullarda ses-letim öğreniminin yapılması mümkün değildir’, veya ‘ses-letim öğrenimi yapılamaz’ görüşünü dillendirmektedir, savunmaktadır.


Dilin özü, temeli, anayasası olan ‘ses öğrenimi’ ülkemizde gramerden bile sayılmamaktadır!.. Hemen hemen herkes ağırlıklı gramer yapıldığı için dil öğretilemediğini belirtmektedir. Halbuki en temel, öz gramer (ses) konularıbile ülkemizde yıllardır öğretilmemektedir. Özetle, gerçek gramerin ne olduğunu bile ülke olarak bilmiyoruz.


Telaffuz öğrenimi gramerin en önemli parçalarından biridir. Ses ise gramerin ilk basamağıdır. Ses, hece, kelime, cümle...


‘Harfleri bilmeyenle, sesleri bilenle dalga geçilir’ anlayışı Türkiye’de hakimdir. Harfşekildir, ses ise esastır, içeriktir. Ülkemizdeki şekilcilik hastalığı, dil eğitiminde de kendini göstermektedir.


Bir ülkede dilin öğrenilmemesi, aslında diğer derslerin de öğrenilmemesi anlamına gelir. Tüm derslerin temeli dildir. Çünkü insanlar düşünmeyi dille öğrenir.


Bir yerde çok büyük bir sorun varsa, bu sorun o işin en önemli yerindedir. Dilin özü, temeli, en önemli yeri SES değil de başka bir şey midir?


Biz dilleri (SESLERİ) öğrenmiyoruz, öğrenemiyoruz, bilmiyoruz!..


Ben de derslerimde ses (ana unsur) öğrenimini etkili şekilde uygulayamıyorum. Çünkü öğrencilerim haklı olarak bana da inanmamakta, güvenmemekte... Öğrencilerim dersin büyük çoğunluğunu yabancı ‘ses’ öğrenimini sorgulamakla geçiriyorlar. ‘Bu kadar öğrenci, öğretmen, müdür, denetmen, öğretim görevlisi, bakanlık yetkilisi nasıl yanlış bilir, bu kadar kişi yalan mı söylüyor, bu kadar insan işini mi savsaklıyor...’gibi pek çok soruyla her gün karşılaşmaktayım. Bu ikilem olduğu sürece eğitimin (öğrenim ve öğretim) sağlıklı işlemesi mümkün mü?


MEB in dağıttığı ücretsiz dil dersi kitaplarında ‘SES’ YOK DENECEK KADAR AZ!.. Bu nasıl müfredata uygunluktur, bu nasıl bilime uygunluktur!


Bu sorunları ve çözüm yollarını her kuruma, her şekilde iletmeme rağmen, ‘Sen yap, boşver başkasını’ anlayışıyla hep karşılaştım. Bu nasıl bilimselliktir!..

...TURKISH SOUNDS (TÜRKÇENİN SESLERİ)

AYNI SÖZCÜĞÜN BİRDEN FAZLA SÖYLENİŞİNİN DOĞRU OLABİLECEĞİ  UNUTULMAMALIDIR!

 

-abdest                            
/ɑpˈtest/
 

-açmıyor                         
/ˈɑçmıyoʳ/
 

-açtı                                
/ˈɑştı/       
/ˈɑşdı/
 

-ağa                                
/ɑː/
 

-ağabey                          
/ˈɑːbi/
 

-ağaç                              
/ɑːç/
 

-ağır                               
/ɑːr/                    
 

-ağıt                               
/ɑːt/
 

-ağız                              
/ɑːz/                   
 

-Ahmet’in                       
/ɑhˈmedin/
 

-aklınca                          
/ɑkˈlıncɑ/
 

-akşamleyin                   
/ɑkˈşɑmleyin/
 

-alacağım                       
/ɑˈlıcɑm/
 

-alacak                           
/ɑˈlıcɑk/
 

-alacaksa                        
/ɑlıˈcɑksɑ/
 

-almadan                        
/ˈɑlmɑdɑn/
 

-almayacakmış               
/ˈɑlmıycɑkmış/
 

-almazsa                         
/ˈɑlmɑssɑ/
 

-almıştır                          
/ɑlˈmıştır/
 

-almıyorken                    
/ˈɑlmıyorken/
 

-amcamgil                       
/ɑmˈcɑmgil/
 

-ana baba                        
/ɑnɑ bɑˈbɑ/
 

-annemgil                       
/ɑnˈnemgil/
 

-annemle                        
/ɑnˈnemle/
 

-Antalya                          
/ɑnˈtælyɑ/
 

-aptalcasına                     
/ɑpˈtɑlcɑsınɑ/
 

-arabamla                        
/ɑrɑˈbɑmlɑ/
 

-arayan                             
/ɑˈrıyɑn/
 

-arayayım                        
/ɑˈrɑyım/       
/ɑˈriːyım/

-asla                                 
/ˈɑslɑː/


-astsubay                         
/ˈɑssubɑi/       

-Asya                                
/ˈɑsyɑ/
 

-Avrupa                            
/ˈɑwrupɑ/
 

-ayakkabı                        
/ɑˈyɑkkɑbı/
 

-ayrıca                              
/ˈɑyrıcɑ/
 

-ayşegil                            
/ɑiˈşegil/
-Babaeski                         
/bɑbɑˈeski/
 

-babamda                         
/bɑbɑmˈdɑ/
 

-babamdaki                      
/bɑbɑmdɑˈki/
 

-babamdakiler                  
/bɑbɑmdɑkiˈler/
 

-babamla                           
/bɑˈbɑmlɑ/
 

-bağır                                
/bɑːr/
 

-bağış                                
/bɑːş/
 

-bakacağım                       
/bɑˈkıcɑm/
 

-bakakalmak                     
/bɑˈkɑkɑlmɑk/
 

-başlardı                            
/bɑşˈlɑrdı/
 

-başlayacak                       
/bɑşˈlıycɑk/      
/bɑşˈliːcɑk/
 

-başlayalar                         
/bɑşlıˈyɑlɑr/
 

-başlayalım                        
/bɑşlıˈyɑlım/
 

-başlayasın                         
/bɑşlıˈyɑsın/
 

-başlayasınız                      
/bɑşlıˈyɑsınız/
 

-başlayayım                        
/bɑşˈlıyım/
 

-bayağı                               
/bɑˈyɑː/
 

-beğen                                
/ˈbeyen/              
 

-beğeni                               
/beyeˈni/
 

-bekar                                
/beˈkær/
 

-bekarlık                            
/bekærˈlık/
 

-bekleyemem                     
/bekliˈyemem/
 

-belki                                 
/ˈbelki/
 

-belliydi                              
/belˈliːdi/
 

-bembeyaz                         
/ˈbembeyɑz/
 

-bence                                
/ˈbence/
 

-benimle                            
/ˈbenle/
 

-biçerdöver                       
/biçerdöˈver/
 

-biçti                                 
/ˈbişti/          
/ˈbişdi/
 

-bildi mi?                          
/bilˈdi mi/
 

-bilinmeyen                       
/biˈlinmiyen/
 

-biliyorken                         
/biliˈyorken/
 

-biliyormuş                        
/biliˈyormuş/
 

-bilmiyor                            
/ˈbilmiyoʳ/
 

-bilmiyorken                      
/ˈbilmiyorken/
 

-bilmiyormuş                   
/ˈbilmiyormuş/
 

-bin bir                             
/ˈbim bir/
 

-bineceğim                        
/biˈnicem/
 

-bir daha                           
/bi ˈdɑː/
 

-bir dakika                       
/bi dɑkˈkɑ/                    
 

-bir ekmek                       
/bi ekˈmek/                   
 

-birader                             
/bilæˈder/
 

-biraz                               
/ˈbirɑz/
 

-birçok                             
/ˈbirçok/
 

-bodrum                           
/bodˈrum/
 

-Bodrum                           
/ˈbodrum/
 

-böyle                              
/ˈböːle/
 

-bugün                             
/ˈbugün/
 

-buğday                            
/buːˈdɑy/
 

-bulacak                           
/buˈlucɑk/
 

-Bulgaristan                     
/bulgɑrisˈtɑn/
 

-büyükçe                        
/büˈyükçe/
-canlı                              
/cɑnˈnı/
 

-çağır                              
/çɑːr/                           
 

-çağrı                             
/çɑːrı/
 

-çalışacak                       
/çɑlıˈşıcɑk/
 

-çalışırsak                       
/çɑlıˈşırsɑk/
 

-Çankırı                          
/ˈçɑnkırı/
 

-çığlık                            
/çıːˈlık/
 

-çıkmazsa                       
/ˈçıkmɑssɑ/
 

-çiçekler                         
/çiçekˈler/
 

-çift                                
/çif/
 

-çiftçi                              
/çifˈçi/
 

-çiğdem                          
/çiːˈdem/    
 

-çiğnemek                      
/çiːneˈmek/
 

-çocuğumla                    
/çoˈcuːmlɑ/
 

-çocukla                         
/çoˈcuklɑ/
 

-çoğalmak                      
/çoɑlˈmɑk/              
 

-çözmeyeceğim             
/ˈçözmiycem/
-dağınık                          
/dɑːˈnık/                  
 

-dağıtım                          
/dɑːˈtım/
 

-daima                            
/ˈdɑyimɑ/
 

-daracık                          
/ˈdɑrɑcık/
 

-değil mi                         
/ˈdi mi/
 

-değil                             
/diːl/
 

-değirmen                      
/deyirˈmen/
 

-değişim                         
/deyiˈşim/                       
 

-değişmek                      
/deyişˈmek/
 

-değnek                          
/deiˈnek/
 

-delicesine                     
/deˈlicesine/
 

-demin                           
/ˈdemin/
 

-Denizli                          
/deˈnizli/
 

-dersane                        
/dersɑːˈne/
 

-deyeceksin                  
/diːˈceksin/
 

-diğer                           
/ˈdiyer/                         
 

-diyoruz                       
/ˈdiyos/
 

-doğal                        
/ˈdoɑl/
 

-doğan                        
/ˈdoɑn/
 

-doğmak                     
/doːˈmɑk/
 

-doğru                        
/doːru/
 

-doğu                         
/ˈdou/
 

-doğum                      
/ˈdoːum/         
/doːm/                 
 

-dolduracak               
/dolduˈrucɑk/
 

-domates                  
/doˈmɑtez/
 

-dost                          
/dos/
 

-dostça                     
/ˈdosçɑ/
 

-dönecek                  
/döˈnücek/
 

-dövmek                   
/döwˈmek/                     
 

-drama                     
/dırɑˈmɑ/
 

-durduracak            
/durduˈrucɑk/         
 

-düğüm                   
/ˈdüyüm/              
/düːm/
 

-düğün                    
/ˈdüyün/              
/düːn/
 

-dürüst                     
/düˈrüs/

-eğer                        
/ˈeyer/                                                       
 

-eğik                        
/ˈeyik/                                                       
 

-eğil                          
/ˈeyil/                           
 

-eğim                        
/ˈeyim/                                            
 

-eğitim                      
/eyiˈtim/              
 

-eğlence                     
/eilenˈce/                                         
 

-eğri                           
/eiˈri/                                              
 

-Erzincan                    
/erzinˈcɑn/
 

-Erzurum                    
/ˈerzurum/
 

-eşimle                       
/eˈşimle/
 

-evde mi?                   
/evˈde mi/
 

-evet                          
/ˈevet/
 

-evlenmeyeceğim      
/evˈlenmiycem/


-Galatasaray              
/ˈgɑːsɑrɑi/
 

-gayet                           
/ˈgɑːyet/
 

-gazete                         
/gɑsˈte/
 

-geçti                          
/ˈgeşti/                
/ˈgeşdi/
 

-geldi mi?                   
/gelˈdi mi/
 

-geleceğim                
/geˈlicem/            
/ˈgelcem/
 

-gelecekken               
/geliˈcekken/
 

-gelecektir                 
/geliˈcektir/
 

-gelirim                      
/geˈlirim/
 

-gelirse                       
/geˈlirse/
 

-gelirsin                      
/geˈlirsin/
 

-geliyorum                 
/geˈliyom/
 

-geliyoruz                  
/geˈliyoz/
 

-gelmeden                
/ˈgelmeden/
 

-gelmedi                   
/ˈgelmedi/
 

-gelmedim                 
/ˈgelmedim/
 

-gelmeye                   
/ˈgelmiye/
 

-gelmeyeceğim          
/ˈgelmiycem/
 

-gelmeyeler              
/ˈgelmiyeler/
 

-gelmeyelim               
/ˈgelmiyelim/
 

-gelmeyen                  
/ˈgelmiyen/
 

-gelmeyesin               
/ˈgelmiyesin/
 

-gelmeyesiniz             
/ˈgelmiyesiniz/
 

-gelmeyeyim              
/ˈgelmiyim/
 

-gelmez                      
/ˈgelmes/
 

-gençlik                      
/genşˈlik/
 

-getirmiyor               
/geˈtirmiyoʳ/
 

-gidecekse                
/gidiˈcekse/
 

-gidecekti                       
/gidiˈcekti/
 

-giderim                         
/giˈderim/
 

-giderim                         
/giˈderim/
 

-giderim                         
/giˈderim/
 

-giderken                        
/giˈderken/
 

-giderse                          
/giˈderse/
 

-gidivermek                     
/giˈdivermek/
 

-Giresun                         
/gireˈsun/
 

-girmeyecek misiniz?            
/ˈgirmiycek misiniz/ 
 

-gitmeliyim                      
/gitmeˈliyim/
 

-gitmeliymiş                    
/gitmeˈliːmiş/
 

-gitmemek                      
/ˈgitmemek/
 

-gitmemiş                       
/ˈgitmemiş/
 

-gitmeyecekmiş              
/ˈgitmiycekmiş/
 

-gizli mizli                       
/gizˈli mizli/
 

-göğüs                             
/ˈgöːüs/               
/göːs/
 

-görecek                         
/göˈrücek/
 

-görmeyecekler mi?             
/ˈgörmiycekler mi/
 

-görünce                         
/göˈrünce/
 

-görüvermek                    
/göˈrüvermek/
 

-gözsüz                            
/gösˈsüz/
 

-grup                                
/guˈrup/
 

-güğüm                             
/ˈgüyüm/              
/güːm/       
 

-gülecek                           
/güˈlücek/
 

-Gürcistan                       
/gürcisˈtɑn/
 

-güzel mi?                       
/güˈzel mi/
 

-güzeldir                         
/güˈzeldir/


-hastane                          
/hɑstɑːˈne/
 

-hayır                               
/ˈhɑyır/
 

-hiçbiri                             
/ˈhişbiri/
 

-Hindistan                       
/hindisˈtɑn/

-Irak’a                             
/ˈırɑː/


-içiyoruz                           
/iˈçiyos/
 

-içli dışlı                           
/içˈli dışlı/

-iğne                               
/iːne/

-incecik                          
/ˈincecik/
 

-ineceğim                       
/iˈnicem/
 

-istemeyecek                   
/isˈtemiycek/        
/isˈtemiːcek/
 

-ite kaka                         
/iˈte kɑkɑ/


-kabahat                         
/kɑˈbɑːt/
 

-kağıt                             
/kæːt/
 

-kahverengi                      
/kɑhˈvereŋgi/
 

-kalacaktır                       
/kɑlıˈcɑktır/
 

-kalemle                           
/kɑˈlemle/
 

-kalkmıyor                      
/ˈkɑlkmıyoʳ/
 

-kanayan                          
/kɑˈnıyɑn/
 

-kapayamadım                
/kɑpıˈyɑmɑdım/
 

-karanlık                           
/kɑrɑnˈnık/
 

-kardeşimle                     
/kɑrdeˈşimle/
 

-Kastamonu                     
/ˈkɑstɑmonu/
 

-Kayseri                          
/ˈkɑiseri/
 

-kerliferli                         
/kelˈlifelli/
 

-Kırşehir                         
/ˈkırşehir/
 

-kısadır                          
/kıˈsɑdır/
 

-kışın                             
/ˈkışın/
 

-konuşmamak                
/koˈnuşmɑmɑk/
 

-koşmayacağım             
/ˈkoşmıycɑm/   
 

-kral                              
/kıˈrɑl/                                   
 

-kritik                            
/kıriˈtik/
 

-kuracağız                      
/kuˈrucɑz/
 

-küçücük                        
/ˈküçücük/
 

-Kütahya                         
/küˈtɑhyɑ/

-lağım                             
/læːm/        
 
-
leğen                            

/ˈleyen/                         
-mağara                         
/ˈmɑːrɑ/
 

-mağaza                         
/ˈmɑːzɑ/
 

-mahsus                         
/mɑːˈsus/
 

-Malatya                         
/mɑˈlɑtyɑ/
 

-masmavi                        
/ˈmɑsmɑːvi/
 

-meğer                            
/ˈmeyer/               
/meːr/                 
 

-Mehmet                         
/meːˈmet/
 

-mosmor                        
/ˈmosmor/

-Nevşehir                       
/ˈnevşehir/

-oğlan                            
/oːˈlɑn/
 
-
oğul                               
/ˈoːul/                           
/oːl/ 
 

-okudukça                       
/okuˈdukçɑ/
 

-okulda mı?                    
/okulˈdɑ mı/
 

-okumayın                      
/oˈkumɑyın/
 

-okuyor                          
/oˈkuyoʳ/
 

-olacaktı                         
/oluˈcɑktı/
 

-olağan                          
/oˈlɑːn/
 

-olmadan                        
/ˈolmɑdɑn/
 

-olmayacak                    
/ˈolmıycɑk/
 

-olmayan                        
/ˈolmıyɑn/                     
 

-olmaz                           
/olmɑs/
 

-olmazsa                         
/olˈmɑssɑ/
 

-olursa                            
/oˈlursɑ/
 

-oluyor                          
/oˈluyor/
 

-onbaşı                         
/ˈombɑşı/
 

-onca                             
/ˈoncɑ/
 

-onlar                             
/onˈnɑr/
 

-onunla                         
/oˈnunlɑ/
 

-oturmamak                  
/oˈturmɑmɑk/
 

-oturunuz                      
/oˈturunuz/

-öğrenci                        
/öːrenci/
 

-öğreteceğim                
/öːreˈticem/
 

-öğreteceksin               
/öːretiˈceksin/
 

-öğüt                             
/ˈöüt/                  
/öːt/
 

-önce                            
/ˈönce/
 

-örneğin                        
/ˈörneyin/
 

-öyle                              
/ˈöile/                                    

-papağan                       
/pɑˈpɑːn/
 

-patates                         
/pɑˈtɑtez/
 

-peki                              
/ˈpeki/
 

-plan                              
/piˈlæn/                                  
 

-postane                       
/postɑːˈne/

-rastgele                       
/ˈrɑsgele/
 

-rastlantı                     
/rɑslɑnˈtı/                     

-sabahleyin                  
/sɑˈbɑhleyin/
 

-sağanak                       
/sɑːˈnɑk/
 

-sağın                            
/ˈsɑːın/                
/sɑːn/
 

-sağır                            
/sɑːr/
 

-sağlık                          
/sɑːˈlık/
 

-santral                         
/sɑntıˈræl/                     
 

-sapsarı                        
/ˈsɑpsɑrı/
 

-senindir                      
/seˈnindir/
 

-seninle                        
/ˈsenle/
 

-serbest                       
/serˈbes/
 

-sevecek                      
/seˈvicek/
 

-seviyor                       
/seˈviyoʳ/
 

-sığınak                       
/sıːˈnɑk/
 

-sinop’u                      
/ˈsinobu/
 

-soğan                         
/ˈsoɑn/                
 

-soğuk                        
/ˈsouk/                
/soːk/
 

-sonra                        
/ˈsoːrɑ/
 

-soracağız                           
/soˈrucɑz/
 

-soracak                              
/soˈrucɑk/
 

-sormayacak mısın?            
/ˈsormıycɑk mısın/
 

-söylemek                           
/söileˈmek/ 
 

-söyleyeceğim                    
/söiˈliːcem/
 

-spiker                           
/sipiˈker/
 

-spor                              
/siˈpor/
 

-star                               
/sıˈtɑr/
 

-sürüm sürüm               
/süˈrüm sürüm/


-şapır şupur                    
/şɑˈpır şupur/
 

-şimdiden                       
/ˈşimden/
 

-şöyle                             
/ˈşöile/                          
 

-şurada                          
/ˈşurdɑ/


-teğet                             
/ˈteyet/                                            
 

-trafik                            
/tırɑˈfik/
 

-tren                               
/tiˈren/                                   
 

-Tunceli                          
/ˈtunceli/
 

-tuzsuz                           
/tusˈsuz/

-uğur                              
/uːr/
 

-uzundur                       
/uˈzundur/

-üstçavuş                       
/ˈüsçɑwuş/
 

-üstgeçit                       

/ˈüsgeçit/                            

-vardı                             
/vɑrˈdı/
 

-vardı                             
/ˈvɑrdı/
 

-vatansever                   
/vɑtɑnseˈver/
 

-verdiydim                     
/verˈdiːdim/
 

-vermeyeceğim             
/ˈvermiycem/

-yağış                            
/yɑːş/                           
 

-yanlış                          
/yɑnˈnış/
 

-yapacaklar mı?                
/yɑpıcɑkˈlɑr mı/
 

-yapacaksın                       
/yɑpıˈcɑksın/
 

-yapıvermek                      
/yɑˈpıvermek/
 

-yapıyor                             
/yɑˈpıyoʳ/
 
-yapıyor mu?                     
/yɑpıˈyor mu/

-yapıyoruz                           
/yɑˈpıyos/

-yapmışsa                           
/yɑpˈmışsɑ/
 

-yarın                                  
/ˈyɑrın/
 

-yazarım                              
/yɑˈzɑrım/
 

-yazın                                   
/ˈyɑzın/
 

-yazıyorken                         
/yɑzıˈyorken/
 

-yazmışsınız                        
/yɑzˈmışınız/
 

-yeğenim                             
/ˈyeːnim/             
/ˈyeyenim/           
 

-yemyeşil                          
/ˈyemyeşil/


-yoğurt                                
/ˈyourt/              
/yoːrt/                          

-yorgunum                      
/yorˈgunum/
 

-yukarıda                          
/yukɑrˈdɑ/
 

-yukarısı                         
/yukɑrˈsı/
 

-Yunanistan                     
/yunɑnisˈtɑn/
 

-yürüyerek                       
/yüriˈyerek/                             
 

-yüzlerce                         
/yüzˈlerce/

-zift                                      
/zif/
 

-Zonguldak                       
/zongulˈdɑk/
 

-züğürt                                
/züːrt/                           
/ˈzüyürt/


........‘SPOKEN TURKISH’
VERSUS
‘SPOKEN ENGLISH’

                                                                             

-adres                            
/əˈdres/

-aktör                               
/ˈæktər/

-alarm                            
/əˈlɑːm/

-Almanca                        
/ˈdʒɜːmən/

-Amerika                                
/əˈmerɪkə/               

-atlas                             
/ˈætləs/

-atom                             
/ˈætəm/               

-avantaj                            
/ədˈvɑːntɪdʒ/

-bebek                                       
/ˈbeɪbi/

-doktor                             
/ˈdɒktər/

-drama                           
/ˈdrɑːmə/             

-editör                            
/ˈedɪtər/               

-ekstra                              
/ˈekstrə/              

-festival                                 
/ˈfestɪvl/                  

-final                              
/ˈfaɪnl/                

-fonetik                          
/fəˈnetɪk/

-gramer                             
/ˈgræmər/

-internet                                
/ˈɪntənet/                

-İspanyol                         
/ˈspænɪʃ/

-kamera                          
/ˈkæmərə/

-kaptan                            
/ˈkæptɪn/

-kontrol                           
/kənˈtrəʊl/

-korner                             
/ˈkɔːnər/

-Londra                            
/ˈlʌndən/              

-market                             
/ˈmɑːkɪt/

-mega                            
/ˈmegə/                    

-mental                                 
/ˈmentl/

-mesaj                                   
/ˈmesɪdʒ/

-metal                                    
/ˈmetl/

-metot                            
/ˈmeθəd/                  

-model                           
/ˈmɒdl/                    

-modern                                 
/ˈmɒdn/                   

-motor                                       
/ˈməʊtər/

-negatif                            
/ˈnegətɪv/            

-normal                                  
/ˈnɔːml/                   

-objektif                         
/əbˈdʒektɪv/         

-operasyon                      
/ˌɒpəˈreɪʃn/

-opsiyon                                
/ˈɒpʃn/

-Oxford                                  
/ˈɒksfəd/                 

-paket                            
/ˈpækɪt/

-pardon                          
/ˈpɑːdn/

-partner                                 
/ˈpɑːtnər/                 

-pasta                                                
/ˈpæstə/                   

-performans                           
/pəˈfɔːməns/

-personel                        
/ˌpɜːsəˈnel/

-petrol                                   
/ˈpetrəl/                   

-pilot                             
/ˈpaɪlət/

-pozitif                             
/ˈpɒzətɪv/            

-rapor                             
/rɪˈpɔːt/

-sembol                           
/ˈsɪmbl/               

-sezon                            
/ˈsiːzn/

-showman                       
/ˈʃəʊmən/

-sistem                                  
/ˈsɪstəm/             

-skandal                                
/ˈskændl/

-standart                         
/ˈstændəd/

-süper                            
/ˈsuːpər/              
/ˈsjuːpər/             

-Türkiye                                 
/ˈtɜːki/                          

-yoğurt                            
/ˈjɒgət/

 

 

 

                       

SPOKEN ENGLISH = STRESS-TIMED LANGUAGE

SPOKEN TURKISH = SYLLABLE-TIMED LANGUAGE

SPOKEN TURKISH = PALATAL & LABIAL HARMONY

 

 

‘STRESS’ in Turkish and English

TURKISH

The level of stress between syllables is nearly same.

ENGLISH

The   level of stress between syllables is strong........

TÜRKÇE ve İNGİLİZCEDE ‘DOĞAL VURGU’

İngilizce ‘vurgu zamanlı’ bir dildir. Vurgulu heceyi ayırt etmek kolaydır. Türkçe ise ‘hece zamanlı’ bir dildir. Heceler arasında fazla şiddet farkı olmadığından vurgulu heceyi ayırt etmek zordur.

 

ISTANBUL TURKISH with ENGLISH PHONETIC SYMBOLS

 

-akraba                                  
/ɑkrɑˈbɑː/

-akşam                                  
/ɑkˈʃɑm/

-Ankara                             
/ˈɑŋkɑrɑ/

-anlam                                              
/ɑnˈlɑm/

-arkadaş                                
/ɑrkɑˈdɑʃ/

-ateş                                      
/ɑˈteʃ/

-başvuru                                
/ˈbɑʃwuru/

-bayan                            
/bɑˈjɑn/

-bayrak                                  
/bɑiˈrɑk/

-beyaz                                    
/beˈjɑz/

-boya                                     
/bɔˈjɑ/

-bölüm                                  
/bɜˈljum/

-börek                                   
/bɜˈrek/

-çatal                                     
/tʃɑˈtɑl/

-çeyrek                           
/tʃeiˈrek/

-devlet                                              
/dewˈlet/

-dondurma                             
/dɔndurˈmɑ/

-dönem                                  
/dɜˈnem/

-dünya                                   
/djunˈjɑː/

-düzen                                   
/djuˈzen/

-erkek                                    
/erˈkek/

-gazete                                  
/gɑˈzete/              
/gɑsˈte/      

-görüntü                                
/gɜrjunˈtju/

-güven                                               
/gjuˈwen/

-haber                                    
/hɑˈber/

-hafta                                    
/hɑfˈtɑ/

-horoz                                   
/hɔˈrɔz/

-Japon                                   
/ʒɑˈpɔn/

-kalem                                               
/kɑˈlem/

-kapak                                   
/kɑˈpɑk/

-karar                                     
/kɑˈrɑr/

-konu                                     
/kɔˈnu/

-kopya                                               
/ˈkɔpjɑ/

-korner                                  
/ˈkɔrner/

-koşmak                                
/kɔʃˈmɑk/

-kömür                                  
/kɜˈmjur/

-kötü                                     
/kɜˈtju/

-kötümser                             
/kɜtjumˈser/

-küçük                                               
/kjuˈtʃjuk/

-maden                                  
/mɑːˈden/

-masa                                    
/ˈmɑsɑ/

-masaj                            
/mɑˈsɑʒ/

-masal                                   
/mɑˈsɑl/

-merkez                                 
/merˈkez/

-normal                                 
/nɔrˈmæl/

-ocak                                     
/ɔˈdʒɑk/

-okul                                      
/ɔˈkul/

-ortak                                    
/ɔrˈtɑk/

-pano                                    
/ˈpɑnɔ/

-posta                                   
/ˈpɔstɑ/

-sayfa                                    
/sɑiˈfɑ/

-sonuç                                               
/sɔˈnutʃ/

-soru                                      
/sɔˈru/

-sözlük                                  
/sɜzˈljuk/

-tablo                                    
/ˈtɑblɔ/

-tavuk                                    
/tɑˈwuk/

-temmuz                                
/temˈmuz/

-Türkçe                                  
/ˈtjurktʃe/

-vurgu                                   
/wurˈgu/

-yazar                                    
/jɑˈzɑr/
 TÜRKÇE

TÜM HECELER NET DUYULABİLMEKTEDİR.

(Hece zamanlı)

İNGİLİZCE

SADECE VURGULU HECE NET DUYULABİLMEKTEDİR.  

(Vurgu zamanlı)

 ........

TURKISH SHORT VOWELS = ENGLISH LONG VOWELS

(DIFFERENT SPELLINGS, SAME PHONEMES)

                         

TURKISH SPELLING VERSUS ENGLISH SPELLING  
  
         

-all                                        
ol

-art                                        
at

-ball                                      
bol

-bar                                       
bar

-bay                                       
bey

-be                                        
bi                                           

-beach                                   
biç

-been                                     
bin                                                     

-boot                                     
but

-bought                                 
bot

-boy                                      
boy

-call                                       
kol                                         

-car                                       
kar                                                                 

-caught                                 
kot                                                     

-cause                                   
koz

-cease                                   
sis

-cool                                     
kul                  

-dance                                   
dans

-far                                        
far

-feel                                      
fil

-girl                                       
göl                                         

-jeep                                      
cip

-keen                                     
kin                                 

-more                                    
mor     

-off                                        
of                   

-pass                                     
pas

-peace                                   
pis                  

-pool                                     
pul

-shoe                                     
şu       

-soon                                    
sun

-talk                                      
tok

-team                                    
tim

-toy                                       
toy


 
.......

ASSIMILATION = SOUND CHANGE        

Çıkış yeri ve biçimi yönünden sesler birbirine yaklaşmakta veya benze-mektedir. Başka bir ifadeyle, söyleyiş kolaylığı için sesler çıkış yeri ve biçimi bakımından birbirine yaklaştırılır veya benzer söylenir. Bu ses olayı da diğer ses olayları gibi kolayca ve en az çaba harcayarak söyleme eğiliminden kaynaklanmıştır. En az çaba yasası, bütün dünya dillerinde vardır. 

 

SES BENZEŞMELERİ (DEĞİŞİMLERİ=UYUŞMALARI=ETKİLEŞMELERİ)

 

YAZIM

SÖYLEYİŞ

SES DEĞİŞİMLERİ

açtı

/ˈɑştı/

ç   = t+ş,  t sesi düşer.

Ankara  

/ˈɑŋkɑrɑ/

n-ŋ değişimi

anne   anne

/ɑˈnɑːnne/

karşılıklı   benzeşme

baba   anne

/bɑˈbɑːnne/ 

karşılıklı   benzeşme

bengü  

/beŋˈgü/

n-ŋ değişimi

biçti

/ˈbişti/

ç   = t+ş,  t sesi düşer.

bin   bir

/ˈbim   bir/

n-m   değişimi

binlik

/binˈnik/

l-n   değişimi  

bunlar

/bunˈnɑr/

l-n   değişimi  

canlı

/cɑnˈnı/

l-n   değişimi  

dinlemek

/dinneˈmek/

l-n   değişimi  

eczacı

/ezzɑːˈcı/

dj   –z değişimi

en   büyük

/em   büˈyük/

n-m   değişimi

geçti

/ˈgeşti/

ç   = t+ş,  t sesi düşer.

gelmezse

/ˈgelmesse/

z-s   değişimi  

gitsin  

/ˈgissin/

t-s   değişimi 

göçtü

/ˈgöştü/

ç   = t+ş,  t sesi düşer.

gönlüm

/ˈgönnüm/

l-n   değişimi  

görürler

/ˈgörüller/

r-l   değişimi  

Gözsüz

/ˈgössüz/

z-s   değişimi

günlük

/günˈnük/

l-n   değişimi  

içten

/işˈten/

ç   = t+ş,  t sesi düşer.

içti

/ˈişti/

ç   = t+ş,  t sesi düşer.

içtim

/ˈiştim/

ç   = t+ş,  t sesi düşer.

İstanbul

/isˈtɑmbul/

n-m   değişimi

kaçtı

/ˈkɑştı/

ç   = t+ş,  t sesi düşer.

karanlık

/kɑrɑnˈnık/

l-n   değişimi  

kırp

/kırk/

p-k   değişimi  

mecbur

/mejˈbur/

c   = d+j,  d sesi düşer.

mecburen

/mejˈbuːren/

c   = d+j,  d sesi düşer.

mecnun

/mejˈnun/

c   = d+j,  d sesi düşer.

ne   ise

/ˈneyse/

karşılıklı   benzeşme

ne   olur

/ˈnoːlur/

karşılıklı   benzeşme

olmazsa

/ˈolmɑssɑ/

z-s   değişimi

on   beş

/ˈom beş/

n-m   değişimi

renk

/reŋk/

n-ŋ değişimi

secde

/sejˈde/

c   = d+j,  d sesi düşer.

sevinçten

/sevinşˈten/

ç   = t+ş,   t sesi düşer.

sonbahar

/ˈsombɑhɑr/

n-m   değişimi

şemsiye

/şemşiˈye/

s-ş   değişimi  

tuzsuz

/tusˈsuz/

z-s   değişimi 

uçtu

/ˈuştu/

ç   = t+ş,   t sesi düşer.

yalnız

/yɑnˈnız/

l-n   değişimi  

yanlış

/yɑnˈnış/

l-n   değişimi  

yapmışsın

/yɑpˈmışın/

s-ş   değişimi  

yatsı

/yɑsˈsı/

t-s   değişimi  

yazsın

/ˈyɑssın/

z-s   değişimi 

yüzsüz

/yüsˈsüz/

z-s   değişimi 


.......

 

-acıkacak                        
/ɑcıˈkıcɑk/                                              

-akacak                                 
/ɑˈkıcɑk/

-alacak                                   
/ɑˈlıcɑk/                             

-alınacak                         
/ɑlıˈnıcɑk/

-atanacak                        
/ɑtɑˈnıcɑk/

-bakacak                                
/bɑˈkıcɑk/                           

-bırakacak                             
/bırɑˈkıcɑk/

-boşanacaklar mı?                 
/boşɑnıcɑkˈlɑr mı/

-bulacaklar mı?                      
/bulucɑkˈlɑr mı/

-bulunacak                      
/buluˈnucɑk/

-çalacak                                 
/çɑˈlıcɑk/                      

-çalışacaksa                           
/çɑlışıˈcɑksɑ/                         

-çatacak                                 
/çɑˈtıcɑk/                      

-çıkacaktır                             
/çıkıˈcɑktır/                   

-dalacak                                 
/dɑˈlıcɑk/                      

-davranacak                           
/dɑvrɑˈnıcɑk/

-doğuracak                      
/doːˈrucɑk/          
/douˈrucɑk/

-dolaşacak                             
/dolɑˈşıcɑk/

-donacak                         
/doˈnucɑk/

-duracaksa                             
/duruˈcɑksɑ/          

-duyacaklar mı?                
/duyucɑkˈlɑr mı/

-kaçacak                                
/kɑˈçıcɑk/                     

-kalacak mı?                          
/kɑlıˈcɑk mı/                           

-kalkacaktır                     
/kɑlkıˈcɑktır/

-kapayacak                       
/kɑˈpıycɑk/          
/kɑˈpiːcɑk/          

-karşılaşacak                        
/kɑrşılɑˈşıcɑk/                                  

-kıracak                                 
/kıˈrıcɑk/

-kızacak mı?                          
/kızıˈcɑk mı/                           

-kokacak                         
/koˈkucɑk/

-konuşacak mı?                
/konuşuˈcɑk mı/

-koruyacağız                    
/koruˈyucɑz/                  
/koˈruːcɑz/

-koruyacak                      
/koruˈyucɑk/                 
/koˈruːcɑk/

-okunacak                       
/okuˈnucɑk/

-olacaksa                               
/oluˈcɑksɑ/

-oluşacak                        
/oluˈşucɑk/

-saçacak                                
/sɑˈçıcɑk/

-salacaksın                            
/sɑlıˈcɑksın/                                    

-saldıracaksa                         
/sɑldırıˈcɑksɑ/

-savunacaksın                            
/sɑwunuˈcɑksın/

-sırıtacak                               
/sırıˈtıcɑk/                    

-sokacak                         
/soˈkucɑk/

-soracaksın                            
/soruˈcɑksın/

-soyacaktı                       
/soyuˈcɑktı/

-susacaktı                              
/susuˈcɑktı/

-şaşıracaktı                            
/şɑşırıˈcɑktı/

-takacaktı                              
/tɑkıˈcɑktı/                   

-tanışacaktı                           
/tɑnışıˈcɑktı/

-tutacakken                           
/tutuˈcɑkken/

-uçacakken                      
/uçuˈcɑkken/

-unutacakken                   
/unutuˈcɑkken/

-usanacakken                        
/usɑnıˈcɑkken/                        

-vuracakken                           
/wuruˈcɑkken/

-yanacakmış                          
/yɑnıˈcɑkmış/                         

-yapacakmış                          
/yɑpıˈcɑkmış/                         

-yatacakmış                           
/yɑtıˈcɑkmış/                          

-yazacakmış                          
/yɑzıˈcɑkmış/                          

-yutacakmış                     
/yutuˈcɑkmış/
 

 

 

SPELLING (YAZIM)

PRONUNCIATION (SÖYLENİŞ)

...acak

...ıcak / ...ucak

...ecek

...icek / ...ücek.......

 

-acımayacak                          
/ɑˈcımıycɑk/                  
/ɑˈcımiːcɑk/         

-akmayacak                           
/ˈɑkmıycɑk/         
/ˈɑkmiːcɑk/

-almayacak                            
/ˈɑlmıycɑk/          
/ˈɑlmiːcɑk/ 

-alınmayacak                    
/ɑˈlınmıycɑk/                 
/ɑˈlınmiːcɑk/

-atanmayacak                   
/ɑˈtɑnmıycɑk/                
/ɑˈtɑnmiːcɑk/

-bakmayacak                         
/ˈbɑkmıycɑk/                 
/ˈbɑkmiːcɑk/                 

-bırakmayacak                       
/bıˈrɑkmıycɑk/     
/bıˈrɑkmiːcɑk/

-boşanmayacak                     
/boˈşɑnmıycɑk/    
/boˈşɑnmiːcɑk/

-bulmayacağız                       
/ˈbulmıycɑz/                  
/ˈbulmiːcɑz/

-bulunmayacak                
/buˈlunmıycɑk/     
/buˈlunmiːcɑk/

-çalmayacağım                      
/ˈçɑlmıycɑm/                 
/ˈçɑlmiːcɑm/        

-çalışmayacağım                   
/çɑˈlışmıycɑm/     
/çɑˈlışmiːcɑm/     

-çıkmayacaksa                      
/ˈçıkmıycɑksɑ/     
/ˈçıkmiːcɑksɑ/     

-davranmayacak                    
/dɑvˈrɑnmıycɑk/   
/dɑvˈrɑnmiːcɑk/

-dolaşmayacak                      
/doˈlɑşmıycɑk/     
/doˈlɑşmiːcɑk/

-donmayacağız                 
/ˈdonmıycɑz/                 
/ˈdonmiːcɑz/

-durmayacak                    
/ˈdurmıycɑk/                 
/ˈdurmiːcɑk/

-duyamayacak                  
/ˈduymıycɑk/                 
/ˈduymiːcɑk/

-kaçmayacağız                      
/ˈkɑçmıycɑz/                 
/ˈkɑçmiːcɑz/                 

-kalmayacak                          
/ˈkɑlmıycɑk/                  
/ˈkɑlmiːcɑk/                  

-kalkmayacak                   
/ˈkɑlkmıycɑk/                
/ˈkɑlkmiːcɑk/                

-karşılaşmayacağız               
/kɑrşıˈlɑşmıycɑz/ 
/kɑrşıˈlɑşmiːcɑz/  

-kırmayacak                           
/ˈkırmıycɑk/         
/ˈkırmiːcɑk/

-kızmayacağım                      
/ˈkızmıycɑm/                 
/ˈkızmiːcɑm/        

-kokmayacak                   
/ˈkokmıycɑk/                 
/ˈkokmiːcɑk/

-konuşmayacaksa             
/koˈnuşmıycɑksɑ/ 
/koˈnuşmiːcɑksɑ/

-korumayacağız                
/koˈrumıycɑz/                
/koˈrumiːcɑz/

-koşmayacağım                  
/ˈkoşmıycɑm/                
/ˈkoşmiːcɑm/

-okumayacak                   
/oˈkumıycɑk/                 
/oˈkumicɑk/

-olmayacaksa                        
/olmıyˈcɑksɑ/       
/olmiːˈcɑksɑ/

-oluşmayacak                   
/oˈluşmıycɑk/                
/oˈluşmicɑk/

-saçmayacağım                     
/ˈsɑçmıycɑm/                
/ˈsɑçmiːcɑm/

-salmayacak                          
/ˈsɑlmıycɑk/                  
/ˈsɑlmiːcɑk/         

-saldırmayacağız                   
/sɑlˈdırmıycɑz/     
/sɑlˈdırmiːcɑz/

-savunmayacak                
/sɑˈwunmıycɑk/    
/sɑˈwunmiːcɑk/

-sırıtmayacağız                     
/sıˈrıtmıycɑz/                
/sıˈrıtmiːcɑz/                

-sokmayacak                   
/ˈsokmıycɑk/                 
/ˈsokmiːcɑk/

-sormayacak                          
/ˈsormıycɑk/                  
/ˈsormiːcɑk/

-soymayacak                             
/ˈsoimıycɑk/                  
/ˈsoimiːcɑk/

-susmayacak                         
/ˈsusmıycɑk/                 
/ˈsusmiːcɑk/

-takmayacak                          
/ˈtɑkmıycɑk/                 
/ˈtɑkmiːcɑk/

-tamamlamayacağız           
/tɑmɑmˈlɑmıycɑz/
/tɑmɑmˈlɑmiːcɑz/ 

-tanışmayacağım                   
/tɑˈnışmıycɑm/     
/tɑˈnışmiːcɑm/

-tutmayacak                          
/ˈtutmıycɑk/                  
/ˈtutmiːcɑk/

-uçmayacaksın                   
/ˈuçmıycɑksın/     
/ˈuçmiːcɑksın/

-unutmayacaksın              
/uˈnutmıycɑksın/  
/uˈnutmiːcɑksın/

-usanmayacak                       
/uˈsɑnmıycɑk/      
/uˈsɑnmiːcɑk/      

-vurmayacaktı                  
/ˈwurmıycɑktı/     
/ˈwurmiːcɑktı/

-yanmayacaktı                       
/ˈyɑnmıycɑktı/     
/ˈyɑnmiːcɑktı/      

-yapmayacakmış                   
/ˈyɑpmıycɑkmış/  
/ˈyɑpmiːcɑkmış/   

-yatmayacakmış                    
/ˈyɑtmıycɑkmış/   
/ˈyɑtmiːcɑkmış/   

-yazmayacakmış                   
/ˈyɑzmıycɑkmış/   
/ˈyɑzmiːcɑkmış/   

-yutmayacak                    
/ˈyutmıycɑk/                  
/ˈyutmicɑk/

-konuşmayacağım                 
/koˈnuşmıycɑm/   
/koˈnuşmiːcɑm/

-konuşmayacaksın                
/koˈnuşmıycɑksın/
/koˈnuşmiːcɑksın/

-konuşmayacak                     
/koˈnuşmıycɑk/    
/koˈnuşmiːcɑk/

-konuşmayacağız                  
/koˈnuşmıycɑz/    
/koˈnuşmiːcɑz/

-konuşmayacaksınız             
/koˈnuşmıycɑksınız/      
/koˈnuşmiːcɑksınız/

-konuşmayacaklar                 
/koˈnuşmıycɑklɑr/
/koˈnuşmiːcɑklɑr/

-anlamayacak mısınız?          
/ɑnˈlɑmıycɑk mısınız/
/ɑnˈlɑmiːcɑk mısınız/

-susmayacak mıydın?            
/ˈsusmıycɑk mıydın/      
/ˈsusmiːcɑk mıydın/

-konuşmayacak mısın?         
/koˈnuşmıycɑk mısın/
/koˈnuşmiːcɑk mısın/

-unutmayacaklar mı?             
/uˈnutmıycɑklɑr mı/       
/uˈnutmiːcɑklɑr mı/


.......

-bilecek                           
/biˈlicek/                       

-binecek                         
/biˈnicek/                      

-bölecek                         
/böˈlücek/

-çevirecek                       
/çeviˈricek/                    

-çökecek                         
/çöˈkücek/

-çökecek                         
/çöˈkücek/

-delecek                         
/deˈlicek/                      

-dikecek                         
/diˈkicek/                      

-dinleyecekse                   
/dinliːˈcekse/                          

-dökecek                         
/döˈkücek/

-döndürecek                    
/döndüˈrücek/

-dönecekler mi?                
/dönücekˈler mi/

-dönüşecek                      
/dönüˈşücek/

-düşecek                         
/düˈşücek/

-düşünecek                      
/düşüˈnücek/

-eriyecek                         
/eˈriːcek/                       

-gelecekken                     
/geliˈcekken/                          

-gelişecek                       
/geliˈşicek/                    

-gezecek                         
/geˈzicek/                      

-girecekse                              
/giriˈcekse/                   

-görüşecekler mi?             
/görüşücekˈler mi/

-götürecek                       
/götüˈrücek/

-gülecekler mi?                      
/gülücekˈler mi/

-indirecek                        
/indiˈricek/                    

-ineceksin                        
/iniˈceksin/                   

-ölecek                          
/öˈlücek/

-öpecekken                            
/öpüˈcekken/

-serecek                         
/seˈricek/                      

-seveceksin                     
/seviˈceksin/                           

-sevinecekse                    
/seviniˈcekse/                         

-silecek                            
/siˈlicek/                       

-sökecek                         
/söˈkücek/

-sövecekken                    
/söwüˈcekken/

-sürecekken                           
/sürüˈcekken/

-tütecek                                 
/tüˈtücek/

-üzülecekse                     
/üzülüˈcekse/

-verecekti                        
/veriˈcekti/                    

-yenecekti                       
/yeniˈcekti/                   

-yetiştirecek                          
/yetiştiˈricek/                          

-yönelecek                       
/yöneˈlicek/

-yönetecekmiş                 
/yönetiˈcekmiş/

-yükselecekmiş                
/yükseliˈcekmiş/

-yürüyecekmiş                 
/yüriːˈcekmiş/      

 

 

Ğ - W DEĞİŞMESİ (labial harmony)

koğmak

kowˈmak

oğmak

owˈmak

öğmek

öwˈmek

döğmek

döwˈmek 

N - M DEĞİŞMESİ (labial harmony)

saklanbaç

saklamˈbaç

anbar

amˈbar

penbe

pemˈbe  

tonbul

tomˈbul

  

 


Ses olayları, söyleyiş kolaylığı sağlamak amacıyla tüm dünya dillerinde vardır. Sesleri en az çabayla çıkarma eğilimi sonucunda ses değişimleri (benzeşmeleri) meydana gelmektedir, ve bu sözlü dilde kaçınılmazdır.........

 

-bilmeyecek                     
/ˈbilmiycek/        
/ˈbilmiːcek/

-binmeyecek                    
/ˈbinmiycek/                  
/ˈbinmiːcek/         

-bölmeyeceğim                 
/ˈbölmiycem/                 
/ˈbölmiːcem/

-çevirmeyecek                  
/çeˈvirmiycek/               
/çeˈvirmiːcek/               

-çökmeyecek                    
/ˈçökmiycek/                 
/ˈçökmiːcek/

-delmeyecek                    
/ˈdelmiycek/                  
/ˈdelmiːcek/         

-dikmeyecek                    
/ˈdikmiycek/                  
/ˈdikmiːcek/         

-dinlemeyeceğiz               
/dinˈlemiycez/               
/dinˈlemiːcez/      

-dökmeyecek                   
/ˈdökmiycek/                 
/ˈdökmiːcek/

-döndürmeyecek               
/dönˈdürmiycek/   
/dönˈdürmiːcek/

-dönmeyecek                   
/ˈdönmiycek/                 
/ˈdönmiːcek/

-dönüşmeyecek                
/döˈnüşmiycek/    
/döˈnüşmiːcek/

-düşmeyecekler mi?           
/ˈdüşmiycekler mi/
/ˈdüşmiːcekler mi/

-düşünmeyecek                
/düˈşünmiycek/    
/düˈşünmiːcek/

-erimeyecek                     
/eˈrimiycek/         
/eˈrimiːcek/

-gelmeyecek                    
/ˈgelmiycek/                  
/ˈgelmiːcek/         

-gelişmeyecekse               
/geˈlişmiycekse/   
/geˈlişmiːcekse/   

-gezmeyecekler                
/ˈgezmiycekler/    
/ˈgezmiːcekler/     

-girmeyeceğim                      
/ˈgirmiycem/                  
/ˈgirmiːcem/                  

-görüşmeyecek                
/göˈrüşmiycek/     
/göˈrüşmiːcek/

-götürmeyecek                 
/göˈtürmiycek/     
/göˈtürmiːcek/

-gülmeyeceksin                     
/ˈgülmiyceksin/    
/ˈgülmiːceksin/

-indirmeyecek                   
/inˈdirmiycek/                
/inˈdirmiːcek/                

-inmeyecekse                  
/ˈinmiycekse/                
/ˈinmiːcekse/                

-ölmeyecek                     
/ˈölmiycek/          
/ˈölmiːcek/

-öpmeyecek                     
/ˈöpmiycek/         
/ˈöpmiːcek/

-sermeyecek                    
/ˈsermiycek/                  
/ˈsermiːcek/         

-sevmeyecek                    
/ˈsevmiycek/                  
/ˈsevmiːcek/                  

-sevinmeyecek                 
/seˈvinmiycek/     
/seˈvinmiːcek/      

-silmeyeceksin                   
/ˈsilmiyceksin/     
/ˈsilmiːceksin/     

-sökmeyecek                    
/ˈsökmiycek/                 
/ˈsökmiːcek/

-sürmeyecek                          
/ˈsürmiycek/                  
/ˈsürmiːcek/

-tütmeyecek                     
/ˈtütmiycek/         
/ˈtütmiːcek/

-üzülmeyeceğim               
/üˈzülmiycem/      
/üˈzülmiːcem/

-vermeyecekler mi?            
/ˈvermiycekler mi/
/ˈvermiːcekler mi/                 

-yenmeyecekti                 
/ˈyenmiycekti/               
/ˈyenmiːcekti/                

-yetişmeyecekti                     
/yeˈtişmiycekti/    
/yeˈtişmiːcekti/    

-yönelmeyecekti               
/yöˈnelmiycekti/   
/yöˈnelmiːcekti/

-yönetmeyecekmiş            
/yönetmiyˈcekmiş/
/yöˈnetmiːcekmiş/

-yükselmeyecekmiş           
/yükˈselmiycekmiş/        
/yükˈselmiːcekmiş/

-yürümeyecekmiş             
/yüˈrümiycekmiş/ 
/yüˈrimiːcekmiş/

-gelmeyeceğim                      
/ˈgelmiycem/                 
/ˈgelmiːcem/

-gelmeyeceksin                     
/ˈgelmiyceksin/    
/ˈgelmiːceksin/

-gelmeyecek                          
/ˈgelmiycek/                  
/ˈgelmiːcek/

-gelmeyeceğiz                       
/ˈgelmiycez/         
/ˈgelmiːcez/

-gelmeyeceksiniz                  
/ˈgelmiyceksiniz/  
/ˈgelmiːceksiniz/

-gelmeyecekler                      
/ˈgelmiycekler/     
/ˈgelmiːcekler/

-gelmeyecek misin?              
/ˈgelmiycek misin/
/ˈgelmiːcek misin/

-gelmeyecek misiniz?            
/ˈgelmiycek misiniz/      
/ˈgelmiːcek misiniz/

-gelmeyecekler mi?               
/ˈgelmiycekler mi/
/ˈgelmiːcekler mi/

-gelmeyecek miydim?           
/ˈgelmiycek miydim/      
/ˈgelmiːcek miːdim/

-gelmeyecek miydi?           
/ˈgelmiycek miydi/
/ˈgelmiːcek miːdi/

-gelmeyecek miydiniz?       
/ˈgelmiycek miydiniz/
/ˈgelmiːcek miːdiniz/

 
 

 

SPELLING

PRONUNCIATION

burada

burdɑ/

dışarıda

/dışɑrˈ/

dışarısı

/dışɑrˈ/

içeride

/içerˈde/

içerisi

/içerˈsi/

nerede

/ˈnerde/

orada

ordɑ/........

y’ = /i/

 

-ayran                                    
/ɑiˈrɑn/

-bey                               
/bei/

-boy                               
/boi/

-böyle                            
/ˈböile/

-buyruk                                  
/buiˈruk/

-çay                                
/çɑi/                         

-çeyrek                           
/çeiˈrek/

-duymak                                
/duiˈmɑk/

-eğlence                         
/eilenˈce/

-giymek                                 
/giːˈmek/                 

-giysi                                     
/giːˈsi/                               

-huy                               
/hui/

-kaymak                                
/kɑiˈmɑk/                

-kaynak                                 
/kɑiˈnɑk/                

-kıymak                                 
/kıiˈmɑk/

-kıymet                                  
/kıiˈmet/

-koymak                                
/koiˈmɑk/

-köy                                       
/köi/                         

-kuyruk                          
/kuiˈruk/

-leylek                                   
/leiˈlek/

-ölüydü                             
/ölüidü/

-öykü                             
/öiˈkü/

-öyle                              
/ˈöile/

-sayfa                                    
/sɑiˈfɑ/

-seyrek                           
/seiˈrek/

-sıyrık                                    
/sıiˈrık/

-soy                               
/soi/

-söylemek                       
/söileˈmek/          
/söːleˈmek/

-şey                               
/şei/

-şöyle                             
/ˈşöile/

-teyze                             
/ˈteize/

-toy                               
/toi/

-tüy                                
/tüi/

-ziynet                                       
/ziːˈnet/     
 .......


v’ = /w/ = short /u/

 

-av                                
/ɑw/

-Avrupa                          
/ˈɑwrupɑ/

-avuç                              
/ɑˈwuç/

-avukat                             
/ɑwuˈkɑt/

-avunmak                        
/ɑwunˈmɑk/

-avutmak                        
/ɑwutˈmɑk/

-Avusturya                      
/ɑwusˈturyɑ/

-başvuru                         
/ˈbɑşwuru/

-bavul                            
/bɑˈwul/

-çavuş                            
/çɑˈwuş/

-davul                                    
/dɑˈwul/                   

-dövme                                  
/döwˈme/

-dövüşmek                            
/döwüşˈmek/

-duvar                                    
/duˈwɑr/

-düğme                             
/düwˈme/

-havlu                            
/hɑwˈlu/

-havuç                            
/hɑˈwuç/

-havuz                            
/hɑˈwuz/

-kavun                                       
/kɑˈwun/

-kavurma                               
/kɑwurˈmɑ/

-kovmak                         
/kowˈmɑk/

-ov                                
/ow/

-öv                                 
/öw/

-övünmek                              
/öwünˈmek/

-savunmak                      
/sɑwunˈmɑk/

-savur                            
/sɑˈwur/               

-sev                                       
/sew/

-sövmek                         
/söwˈmek/

-tavla                                     
/ˈtɑwlɑ/

-tavuk                            
/tɑˈwuk/

-tövbe                            
/töwˈbe/

-voleybol                        
/woˈleibol/

-vur                                        
/wur/                   

-yavru                            
/yɑwˈru/

         
                       

........
a’ = /æ/

 

-ahkam                                  
/ɑhˈkæm/

 

-ahlak                                    
/ɑhˈlæk/

 

-bela                              
/beˈlæː/

 

-bilahare                         
/ˈbilæːhɑre/

 

-bilakis                                  
/ˈbilækis/

 

-bilanço                                 
/biˈlænço/

 

-bilardo                                 
/biˈlærdo/

 

-billahi                                       
/ˈbillæːhi/

 

-deplasman                     
/deplæsˈmɑn/                          

 

-dükkan                          
/dükˈkæn/

 

-ela                                        
/eˈlæː/

 

-elalem                             
/elæːˈlem/

 

-Elazığ                            
/eˈlæzıː/

 

-emlak                                       
/emˈlæk/

 

-final                              
/fiˈnæl/

 

-galaksi                            
/gɑˈlæksi/

 

-gavur                            
/gæˈwur/

 

-güzergah                       
/güzerˈgæh/

 

-Hakkari                         
/hɑkˈkæːri/

 

-hala                                     
/ˈhɑːlæː/

 

-helal                                     
/heˈlæl/

 

-hikaye                             
/hikæːˈye/                     

 

-iflas                              
/ifˈlæs/

 

-ihlal                              
/ihˈlæl/

 

-ihmal                            
/ihˈmæl/

 

-ihtilal                            
/ihtiˈlæl/                       

 

-ihtimal                             
/ihtiˈmæl/

 

-ikamet                             
/ikæːˈmet/  

 

-ilaç                               
/iˈlæç/

 

-ilan                               
/iːˈlæn/

 

-ilave                              
/ilæːˈve/

 

-imkan                              
/imˈkæn/

 

-imla                              
/imˈlæ/

 

-inkar                             
/inˈkær/

 

-iptal                              
/ipˈtæl/                                   

 

-ishal                             
/isˈhæl/                         

 

-İslam                            
/isˈlæm/

 

-istikbal                          
/istikˈbæl/                     

 

-istiklal                            
/istikˈlæl/                      

 

-Kabe                             
/kæːˈbe/

 

-kabus                                               
/kæːˈbus/

 

-kafi                              
/kæːfi/

 

-kağıt                                    
/kæːt/

 

-kalp                              
/kælp/

 

-Kamil                            
/kæːˈmil/

 

-kar                                
/kæːr/

 

-katip                             
/kæːˈtip/

 

-Kazım                              
/kæːˈzım/

 

-laf                                 
/læf/                                    

 

-lahana                           
/læˈhɑnɑ/                      

 

-lahmacun                       
/læhmɑːˈcun/                                             

 

-lakap                            
/læˈkɑp/                                           

 

-lale                               
/læːˈle/                                   

 

-lamba                                       
/ˈlæmbɑ/                       

 

-lanet                             
/læːˈnet/                       

 

-langırt                           
/lænˈgırt/                      

 

-Lapseki                          
/ˈlæpseki/                     

 

-lastik                            
/læsˈtik/                        

 

-latif                               
/læˈtif/                                   

 

-laubali                             
/læubɑːˈli/                     

 

-lav                                
/læv/                            

 

-lavabo                           
/læˈvɑbo/                      

 

-layık                             
/læːˈyık/                        

 

-laz                                
/læz/                            

 

-lazer                             
/ˈlæzer/                         

 

-lazım                            
/læːˈzım/                       

 

-mekan                             
/meˈkæn/

 

-mesela                             
/ˈmeselæ/

 

-nikah                            
/niˈkæh/     

 

-reklam                           
/rekˈlæm/                      

 

-selam                            
/seˈlæm/

 

-silah                             
/siˈlæh/

 

-tadilat                              
/tɑːdiˈlæt/

 

-tahsilat                          
/tɑhsiːˈlæt/

 

-tezgah                                  
/tezˈgæh/

 

-ukala                            
/ukɑˈlæː/

 

 

/k/, /l/

/æ/ = /Æ/
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret1123061
TÜRKÇE TEMELLİ ÖĞRENİM
SU SES SAYI
SOUNDS / FLUENCY
R SOUND - R SESİ
VIDEOS