'SYLLABLE-Timed:TurkishKurdishItalianFrenchSpanish; 'STRESS-Timed:ArabicPersianGermanRussianEnglish

'SOUND STRESS SYLLABLE 84% / 'SCHWA PRONOUNCED 30%

ü sesi (kısa ü)-bilecek                           
/biˈlicek/                       

-binecek                         
/biˈnicek/                      

-bölecek                         
/böˈlücek/

-çevirecek                       
/çeviˈricek/                    

-çökecek                         
/çöˈkücek/

-çökecek                         
/çöˈkücek/

-delecek                         
/deˈlicek/                      

-dikecek                         
/diˈkicek/                      

-dinleyecekse                   
/dinliːˈcekse/                          

-dökecek                         
/döˈkücek/

-döndürecek                    
/döndüˈrücek/

-dönecekler mi?                
/dönücekˈler mi/

-dönüşecek                      
/dönüˈşücek/

-düşecek                         
/düˈşücek/

-düşünecek                      
/düşüˈnücek/

-eriyecek                         
/eˈriːcek/                       

-gelecekken                     
/geliˈcekken/                          

-gelişecek                       
/geliˈşicek/                    

-gezecek                         
/geˈzicek/                      

-girecekse                              
/giriˈcekse/                   

-görüşecekler mi?             
/görüşücekˈler mi/

-götürecek                       
/götüˈrücek/

-gülecekler mi?                      
/gülücekˈler mi/

-indirecek                        
/indiˈricek/                    

-ineceksin                        
/iniˈceksin/                   

-ölecek                          
/öˈlücek/

-öpecekken                            
/öpüˈcekken/

-serecek                         
/seˈricek/                      

-seveceksin                     
/seviˈceksin/                           

-sevinecekse                    
/seviniˈcekse/                         

-silecek                            
/siˈlicek/                       

-sökecek                         
/söˈkücek/

-sövecekken                    
/söwüˈcekken/

-sürecekken                           
/sürüˈcekken/

-tütecek                                 
/tüˈtücek/

-üzülecekse                     
/üzülüˈcekse/

-verecekti                        
/veriˈcekti/                    

-yenecekti                       
/yeniˈcekti/                   

-yetiştirecek                          
/yetiştiˈricek/                          

-yönelecek                       
/yöneˈlicek/

-yönetecekmiş                 
/yönetiˈcekmiş/

-yükselecekmiş                
/yükseliˈcekmiş/

-yürüyecekmiş                 
/yüriːˈcekmiş/      


Yorumlar - Yorum Yaz